nieuws

Vianed voelt steun Ruimtelijk Planbureau

bouwbreed

gouda – Opwaardering van het onderliggend wegennet tot een samenhangend netwerk helpt de congestie op de rijkswegen op te lossen. Dit zegt Vianed in een reactie op het rapport van het Ruimtelijk Planbureau Behalve de dagelijkse files.

De infrabouwers hebben al enige tijd geleden TNO Inro opdracht gegeven te kijken naar filevorming en mogelijke oplossingen. Prof. Ben Immers kwam toen in het rapport �Bypasses voor bereikbaarheid� tot de conclusie dat een groot deel van de verkeersstromen op snelwegen lokaal verkeer is dat via het onderliggend wegennet geleid zou kunnen worden. Grote voordeel daarvan is dat opritten minder druk worden hetgeen de doorstroming ten goede komt.

Het tegendeel blijkt echter waar in Nederland. Routeborden in stedelijk gebied verwijzen praktisch alle zo snel mogelijk naar de snelweg in plaats van naar een onderliggende weg. Gevolg is dat in het verleden op- en afritten op snelwegen op geringe afstand van elkaar zijn geplaatst. Dat leidt praktisch automatisch tot extra files.

Het Ruimtelijk Planbureau komt in haar rapport tot nagenoeg dezelfde conclusie. Het bureau heeft daarbij gekeken naar de betrouwbaarheid van reistijden. Die blijken over het gehele land onbetrouwbaarder te worden en bovendien meer uren per dag voor te komen. Bovendien worden files hoe langer hoe onvoorspelbaarder. Gevolg daarvan is weer dat automobilisten noodgedwongen meer reistijd moeten incalculeren dan in werkelijkheid nodig kan zijn. Minister Peijs heeft al voorgerekend dat files in 2020 2,5 miljard euro kosten waarvan ongeveer eenderde als gevolg van de extra reistijd die wordt ingecalculeerd.

Vianed voelt zich dan ook gesteund door het Ruimtelijk Planbureau in zijn strijd voor opwaardering van het onderliggend wegennet. Dat kan dan door lokaal verkeer worden gebruikt waardoor de doorstroming op de snelwegen verbeterd. De betrouwbaarheid van reistijden neemt daardoor eveneens toe.

De infrabouwers hebben in Zuid-Holland en Brabant al enig succes geboekt. In beide provincies heeft opwaardering van het onderliggend wegennet een prominente plaats gekregen in de Provinciale Verkeers- en Vervoersplannen.

Vianed vindt dat snel werk gemaakt moet worden van het gewenste netwerk van onderliggende wegen. Dit kan bijvoorbeeld door parallel aan snelwegen een soort doorgaande provinciale wegen te bouwen die een aantal op- en afritten op de snelwegen overbodig maakt.

Op enkele plekken liggen al rudimentaire vormen van een dergelijk netwerk. Een voorbeeld is de N14 Zoetermeer-Den Haag evenwijdig aan de A12. Deze weg is bij uitstek geschikt voor lokaal verkeer van Zoetermeer met bestemmingen Den Haag-Noord, Leidschendam, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar.

Reageer op dit artikel