nieuws

Twintig projecten krijgen IFD-status

bouwbreed

rotterdam – Twintig projecten krijgen dinsdag 22 juni, tijdens het zogenoemde IFD-Diner, officieel de status toegekend van demonstratieproject Industrieel Flexibel en Demontabel Bouwen.

De Tako-wand, een binnenwand van karton; een totaal te strippen portiekflat met de welluidende naam “De Leeuw van Vlaanderen”; het antwoord op de vraag �IFD Wijk: kan het in Almere?� Ook dit jaar zijn het weer zeer uiteenlopende projecten die door de SEV zijn uitverkoren om demonstratieproject te worden.

Dat is dan voor de laatste keer, want het door de ministeries van VROM en EZ in 1999 opgestarte IFD-stimuleringsprogramma loopt ten einde en een opvolger is nog niet aangekondigd. Binnen de SEV wordt de komende maanden gekeken, op welke wijze een vervolg kan worden gegeven aan het achteraf zeer succesvol verlopen project, zo laat programmabegeleider H.Vos desgevraagd weten.

Dat IFD-bouwen is aangeslagen, blijkt niet alleen uit de in totaal 91 inzendingen voor 2004, maar vooral uit de diversiteit en complexiteit van de aangemelde projecten en de bijbehorende haalbaarheidsstudies.

In de toekennningslijst staan dan ook grote projecten zoals de nieuwbouw van een compleet Algemeen Ziekenhuis voor de Reinier de Graaf Groep in Delft en het continue uitbreidingsproces van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Bij de haalbaarheidsstudies valt de Tako-wand op. Het gaat om een nieuwe generatie van binnenwanden voor de utiliteitsbouw.

Separatiewand

De Tako-wand is een industrieel te produceren zelfdragend paneel van karton. Op de bouwplaats wordt dat samengesteld tot een volwaardige separatiewand, maar lijm, schroeven of spijkers komen daaraan niet te pas Dat vereenvoudigt niet alleen de montage, maar vooral de demontage. Leidingen zijn er goed in weg te werken. Het eindresultaat moet een isolerend, stabiel, stoot- en schroefvast wandvlak zijn.

Voor de verdere ontwikkeling is nu in principe 25.000 euro beschikbaar, binnen het IFD-programma het hoogst haalbare voor een haalbaarheidsstudie.

Echte demonstratieprojecten kunnen maximaal 250.000 euro toegewezen krijgen uit de totale pot van 2,5 miljoen voor 2004. Dat geldt bijvoorbeeld voor de renovatie en optopping van De Leeuw van Vlaanderen, een direct naast snelweg A10 gelegen portiekflat in de als achterstandsgebied bekend staande Kolenkitbuurt.

De renovatie, die op 18 juni officieel begint, is min of meer de aftrap voor de grootscheepse aanpak van de Westelijke tuinsteden in Amsterdam, een project van woningcorporatie FarWest.

Reageer op dit artikel