nieuws

Ruzie dreigt over tunnel Hanzelijn

bouwbreed Premium

den haag – Verkeersminister Peijs wil de met een kamermeerderheid aangenomen motie voor een tunnel onder de IJssel voor de Hanzelijn niet uitvoeren. ChristenUnie-kamerlid A. Slob, indiener van de motie, overweegt de minister onmiddellijk naar de Kamer te roepen voor uitleg.

Peijs schrijft in een brief aan de Tweede Kamer uitvoering van de motie “onder de huidige omstandigheden onverantwoord te vinden”.

De afwijzing van de motie door Peijs komt voor Slob niet als een verrassing. “Het verbaast me niet. De minister komt met dezelfde argumenten (geen geld, uitstel ingebruikname, geen steun regio, red.) als voorheen. Maar zeven van de negen fracties willen wel dat ze met de tunnel in plaats van met een brug aan de slag gaat. Dat moet toch zwaar wegen voor de minister”, aldus Slob. Alleen CDA en VVD hebben eind april niet voor de motie gestemd.

Op zeer korte termijn wil Slob overleggen met collega-woordvoerders van de motie-ondersteunende fracties of de minister nog voor het zomerreces, dat vrijdag ingaat, op het matje kan worden geroepen. “Ik persoonlijk wens de brief van de minister niet louter voor kennisgeving aan te nemen”, stelt Slob.

�Kort briefje�

Volgens het ChristenUnie-kamerlid heeft Peijs de motie nooit serieus genomen. Zo heeft ze de betrokken provincies en gemeenten gevraagd of ze bereid waren mee te betalen aan een minstens 127 miljoen euro meer kostende tunnel. Flevoland, Overijssel en Gelderland en de gemeente Zwolle hebben haar schriftelijk laten weten daar niets voor te voelen en ook uitstel van de ingebruikname met 2 à 2,5 jaar niet te accepteren. Slob: “Ik begrijp wel dat er in de regio niet veel te halen is, maar er is vanuit de minister ook nooit enige druk geweest. Ze heeft alleen een kort briefje naar de regio gestuurd.” Voor de aanleg van de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle is vanuit het Rijk 901 miljoen euro beschikbaar. De ingebruikname is gepland in 2012/2013.

Voor Slob is het klip en klaar dat Peijs eenvoudigweg geen tunnel onder de IJssel wil. “Ze wil het niet en kan bij zichzelf niet de knop omzetten als de Kamer het in meerderheid wél wil. Ze heeft nooit het nut van de tunnel ingezien, maar ik heb me er hard voor gemaakt en de Kamer daarin meegekregen.”

Scherp aanbesteden

In de motie wordt Peijs ook opgedragen scherp aan te besteden en een beroep te doen op Europese subsidies, om zodoende de meerkosten van de tunnel op te vangen. De minister vindt het echter onverantwoord om bij voorbaat rekening te houden met meevallers in de aanbesteding. Ook is de Europese subsidie volgens haar “verre van voldoende, voor zover die al zou worden toegekend”.

Slob meent dat scherp aanbesteden “niet onrealistisch is”, zich baserend op meevallers bij recente gunningen van tussen de 15 en 40 procent. Voorts meent Slob dat Peijs de mogelijkheid om Europese gelden in te zetten “bagatelliseert”. Ook meent hij dat Peijs het uitstel van ingebruikname van ruim twee jaar overdrijft.

In haar brief aan de Kamer stelt Peijs dat ze pas tot uitvoering van de motie wil overgaan, als er “een voldoende en zeker gestelde financiële dekking” is en als de Kamer een uitgestelde ingebruikname van de spoorlijn in 2015 wil accepteren.

Voor de motie werd eind april pas op het allerlaatste moment een kamermeerderheid bereikt. D66 stemde op de valreep voor. Fractielid B. van der Ham, woordvoerder Hanzelijn, was gisteren niet voor commentaar bereikbaar.

Reageer op dit artikel