nieuws

Rijkswaterstaat tipt kartelpolitie over naviduct en N31

bouwbreed

den haag – Rijkswaterstaat heeft sinds 2002 twaalf verdachte aanbestedingen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gemeld. Zo vertoonden verschillende inschrijvingen voor het naviduct in Enkhuizen verdacht veel gelijkenis en vermoedde de dienst vooroverleg bij onder andere de dijkversterking bij Sliedrecht en de damwanden langs de N401.

Morgen voelt de Tweede Kamer de minister Peijs (verkeer) aan de tand over de resultaten die haar ministerie afgelopen jaar boekte.

Binnen Rijkswaterstaat is meer aandacht voor integer gedrag en onregelmatigheden rond aanbestedingen. Het ministerie heeft een eigen screeningsbureau in het leven geroepen om overtredingen en missers op te sporen. In de periode van 1998 tot 2002 speelde niemand van Rijkswaterstaat informatie door aan de kartelpolitie. Vanaf 2002 zijn twaalf onregelmatigheden gemeld, blijkt uit het overzicht dat minister Peijs afgelopen week naar het parlement stuurde.

Opvallend is dat de NMa in zes gevallen geen aanleiding zag voor nader onderzoek, terwijl de vermoedens behoorlijk ernstig lijken. Bij het prestatiebestek Rijnmond werd vertrouwelijke informatie bij inschrijvers aangetroffen en bij een onderhoudsopdracht van de dienstkring Venlo-Wegen was sprake van aanpassing en discrepanties in de offerte. Ook bij de projecten dijkversterking Sliedrecht, damwanden N401, een inspectie van duikers en het naviduct Enkhuizen dook de NMa niet verder in de aangereikte materie.

De kartelpolitie heeft drie tips in behandeling. Het gaat daarbij om twee recente onderhoudsprojecten en de conservering van de Galecopperbrug bij Utrecht. Bij het laatste project uit 2002 was sprake van zeer weinig inschrijvingen en weken de offertes opvallend af.

Mogelijk duikt de NMa ook in de recente aanbesteding van de N31 in Friesland waarbij vergelijkbare vermoedens zijn. Rijkswaterstaat heeft na de melding in november 2003 alleen maar een ontvangstbevestiging gekregen.

Datzelfde geldt voor de melding over de berging van de Assi Eurolink. De documenten van meerdere inschrijvers vertoonden verdacht veel gelijkenis met elkaar. De aanwijzingen van vooroverleg bij de aanbesteding van onderhoud van infrastructuur bij Huis ter Heide hebben nog geen aanleiding gegeven tot nader onderzoek door de NMa.

Wel is afgelopen maanden al twee keer aangifte bij justitie gedaan van mogelijke misdrijven van opdrachtnemers in de bouw. Rijkswaterstaat gaat niet in op de aanleiding of aard van het delict.

Opvallend is dat het ministerie nog geen enkel advies heeft gevraagd bij bureau Bibob van Justitie. De dienst is verplicht het landelijk integriteitsbureau in te schakelen zodra er vermoedens zijn van fraude, vooroverleg of andere verdachte zaken. Het screeningsbureau van het ministerie ziet voor zichzelf een actieve rol weggelegd bij aanvragen, maar dat is nog niet voorgekomen.

Reageer op dit artikel