nieuws

NDA-dakdekkers stappen over op geïntegreerd managementsysteem

bouwbreed

almere – De dakdekkersbedrijven die aangesloten zijn bij de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) zijn collectief overgestapt op een geïntegreerd managementsysteem. Op elk van de 11 ondernemingen met meerdere vestigingen en goed voor 20 procent van de branche-omzet wordt nu volgens identieke procedures en processen gewerkt.

“Door het gedetailleerd vastleggen van de werkmethoden zijn de kansen op menselijk falen tot een minimum beperkt met als gevolg dat onze leden efficiënter en dus concurrerender kunnen werken. En daar hebben ook hun opdrachtgevers profijt van,” zegt NDA-directeur Dirk Lahuis. Voor een groep individuele ondernemingen was het samen oppakken en invoeren van een geïntegreerd managementsysteem bepaald geen gemakkelijke stap omdat ze een stukje van de eigen identiteit moeten prijsgeven, kennis en ervaring moest worden gedeeld. Toch waren de bedrijven snel gewonnen voor het idee. De samenwerking was al dusdanig dat veel zaken al in gezamenlijkheid plaatsvonden. Daarnaast is de invoering van het geïntegreerde managementsysteem in essentie niets anders dan het in elkaar schuiven van de verschillende handboeken waarmee alle individuele ondernemingen al werkten. In het managementsysteem zijn ISO 9001,VCA-certificering en de van toepassing zijnde Beoordelingsrichtlijn voor de uitvoering van dakbedekkingsconstructies geïntegreerd.

Het managementsysteem heeft binnen NDA vanaf de introductie het DACK-systeem geheten. De afkorting staat voor Doeltreffende Actieve Continue Kwaliteitsverbetering. NDA speelde al langer met het idee om voor alle bedrijven een herkenbaar en identiek systeem in te voeren. In adviesbureau Coevering uit Breda vond hij uiteindelijk ook de partij die begreep wat er bedoeld werd en die bereid was om de ideeën uit te werken. Samen met NDA heeft Coevering de diverse processen en procedures van de individuele bedrijven tot één geheel gesmeed. Het instituut voor certificering KIWA neemt de controle wat betreft het naleven van de afgesproken protocollen en processen voor zijn rekening. Daarmee krijgt het managementsysteem het karakter en feitelijk ook de status van een allesomvattend procescertificaat dat collectief wordt ingevoerd en waarbij de NDA-bedrijven zich individueel onderwerpen aan een audit.

Wanneer een organisatie kosten noch moeite spaart om een geïntegreerd managementsysteem in te voeren, mag dat ook wel wat gaan opleveren. “Dat zal het ook beslist doen,” zegt Lahuis. “Het geïntegreerd managementsysteem is een effectief en onmisbaar instrument in het streven naar de verbetering van kwaliteit. Dan bedoel ik kwaliteit over de volle breedte van de bedrijfsvoering, dus niet alleen uitvoeringstechnisch maar kwaliteitsverbetering op de terreinen van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Dat levert uiteraard wat op, want wanneer je processen en werkwijzen vastlegt en vervolgens op de strikte naleving daarvan controleert, ontstaat meer continuïteit in handelingen. De procesvoering krijgt iets routinematigs. De logistieke processen verlopen daardoor doelmatiger en vervolgens zullen ook de doorlooptijden korter worden. Door het gedetailleerd vastleggen van de werkmethoden zijn de kansen op menselijk falen uiteindelijk minimaal met als gevolg dat onze leden efficiënt en dus concurrerend kunnen werken. Winst dus voor onze aandeelhouders, maar winst ook voor hun opdrachtgevers.”

De bedrijven die zich bij NDA hebben aangesloten opereren vanuit meerdere vestigingen. Allemaal werken ze voor zowel lokale als voor grote landelijke opdrachtgevers die in verschillende regio�s werken uitbesteden.

Ook voor deze groep opdrachtgevers biedt de invoering van het geïntegreerd managementsysteem extra garanties.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels