nieuws

Kenniscentrum aanbesteden in najaar van start

bouwbreed

den haag – Het Kenniscentrum Aanbesteden Bouw (KCAB) gaat komend najaar van start. Alle publieke aanbesteders kunnen daar terecht met hun vragen. Deze uitvoeringsorganisatie valt direct onder verantwoordelijkheid van minister Dekker (VROM).

De ministerraad heeft besloten tot het oprichten van een dergelijk centrum naar aanleiding van de bouwfraude-affaire. Het kenniscentrum is vooral bedoeld voor ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen. Andere publieke opdrachtgevers die onder de Europese aanbestedingsregels vallen, kunnen er evenwel ook terecht met hun vragen.

Met het inrichten van het centrum volgt het kabinet één van de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid die concludeerde dat professionele aanbesteding zich “dubbel en dwars” terugverdient.

Het centrum stelt aanwezige kennis bij grote aanbestedende diensten ter beschikking van alle overheden en publiekrechtelijke organisaties. Het KCAB houdt zich ook bezig met het vergroten van inhoudelijke en praktische samenwerking bij het aanbesteden. Het doel is een verdere professionalisering en versterking van het publieke opdrachtgeverschap.

Het kenniscentrum wordt in 2007 geëvalueerd. Daarbij wordt gekeken naar het bereik en naar de financiering.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels