nieuws

Herstel bermen met licht vervuilde bagger stopgezet

bouwbreed

woerden – De gemeente Woerden heeft een proef, waarbij wegbermen worden hersteld met bagger, stopgezet na protesten uit de bevolking. De opdrachtgever hoopt toch duidelijkheid te krijgen over de effectiviteit van de gebruikte innovatieve methode.

Slechts 60 meter is voltooid van de 300 meter berm die zou worden aangepakt. Daarna trok de gemeente Woerden onder druk van bewonersprotesten de vergunning voor het werk in. “Vooraf tijdens informatieavonden was er geen bezwaar. Maar toen mensen tijdens de uitvoering zagen dat het water van de Kamerikse Wetering ongeveer 1,5 meter smaller werd, ontstond ineens enorme onrust,” ageert een verontwaardigde projectleider R. Kastelein van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. “Terwijl het water toch 11 tot 15 meter breed is.” Aannemer Mourik heeft zijn machines inmiddels verwijderd.

De proef in de Kamerikse Wetering – gelegen tussen Woerden en Wilnis – betreft een geheel nieuwe toepassing van Geotubes. Op 1,5 meter uit de afgekalfde oever is een beschoeiing geplaatst, waarachter waterdoorlatende zakken – geotubes – zijn gelegd. Met behulp van een baggerzuiger werd vervolgens bagger in de tubes geperst. Door toevoeging van polymeer valt de bagger uiteen in water en slibdeeltjes. Na uitpersen van het water uit de zakken blijven slibdeeltjes achter in de zakken en ontstaat na verloop van tijd een steekvaste grond die een stabiele berm geeft. Na enkele weken wordt de aldus ontstane berm afgewerkt met een laag schone grond.

Hooggespannen

De verwachtingen vooraf waren hooggespannen, omdat twee vliegen in een klap zouden worden geslagen: vervuild slib zou op deze wijze simpel worden opgeruimd en de bermen zouden relatief goedkoop worden hersteld. Het was de bedoeling dat bij succes 7 kilometer van de Kamerikse Wetering op identieke wijze zou worden aangepakt.

Hoewel slechts 60 meter is voltooid, gaat het monitorprogramma – dat met het project was verbonden – gewoon door. Dat moet antwoord geven op de vraag wat de kwaliteit is van het water dat uit de geotubes wordt geperst en hoeveel insitu slib in de zakken achterblijft.

Verder willen de onderzoekers weten of inderdaad een steekvaste grond ontstaat en sprake is van een categorie 1 bouwstof (matig vervuild) die in een werk mag worden toegepast. Tot heden was dat uitsluitend in een laboratoriumproef aangetoond.

Reageer op dit artikel