nieuws

Files met privaat geld aanpakken

bouwbreed

den haag – Het bedrijfsleven is bereid de komende zes jaar ruim 15 miljard euro voor te schieten in ruil voor verbreding van zeven snelwegen en aanleg van zeven ontbrekende schakels. VNO-NCW wil met ruim 1000 kilometer extra strooklengte de files meteen bestrijden en niet wachten op nieuw geld van het Rijk dat pas vanaf 2010 beschikbaar komt.

Dit aanbod krijgt minister Peijs (verkeer) van VNO-NCW namens het bedrijfsleven via het gisteren verschenen �Memorandum Mobiliteitsbeleid�. “Wij bieden per direct de benodigde middelen aan en willen liefst dit jaar nog aan de uitvoering beginnen. Daarmee vervalt het excuus van de minister dat er onvoldoende middelen zijn om de gesignaleerde knelpunten uit de nota Mobiliteit op te lossen”, licht P. Mesker, een van de samenstellers, toe.

Het is de bedoeling dat het Rijk via een gebruiksvergoeding achteraf de investeringen terugbetaalt. De invulling varieert per contract, maar het gaat om jaarlijkse termijnen vanaf het moment dat de wegen berijdbaar zijn. Dat legt een claim van 15 miljard op het infrastructuurfonds tussen 2010 en 2020. Heikel punt is wel of politieke bereidheid bestaat bij het kabinet om zich zover vooruit vast te leggen.

Prioriteit verdienen de A1, A2, A4, A12, A16, A27 en A50 die in de Randstad allemaal twee keer vier rijstroken krijgen. Nieuwe infrastructuur is nodig bij de A4 op drie plekken, A8 Zaanstad-Beverwijk, A15 Elst-Zevenaar, A30 Almere-Nijkerk, A6/A9 Almere-Schiphol. Rijkswaterstaat heeft zelf deze wegen aangemerkt als fileknelpunten. Ook de bijbehorende berekening van 15 miljard euro voor doorvoering van het volledige maatregelenpakket komt van het ministerie. In totaal gaat het om 1000 tot 1500 kilometer extra strooklengte asfalt, een uitbreiding van 10 procent van het huidige hoofdwegennet.

VNO-NCW verwacht trouwens geen heil van tolheffing en staat op het standpunt dat de automobilist zoveel belasting betaalt dat financiering door het Rijk gerechtvaardigd is. De projecten zouden via DBF en DBFM-contracten op de markt moeten komen en bouwers de volledige vrijheid moeten gunnen voor een effectief ontwerp in combinatie met aanleg en soms ook onderhoud. VNO-NCW beschouwt dichtgespijkerde bestekken uit de boze, maar wil geen lopende aanbestedingen openbreken om koste wat kost pps toe te passen.

De werkgeversorganisatie heeft vergelijkbare contracten als de A59 in Brabant en N31 in Friesland op het oog. Soortgelijke constructie is al toegepast bij de bovenbouw van de hsl-zuid waarbij het consortium Infraspeed gedurende 25 jaar jaarlijks 105 miljoen euro ontvangt voor de bovenbouw en het onderhoud. “Dat betekent dat er naast bouwers ook financiers en engineers aan tafel zullen zitten. Het Rijk heeft daar tot nu toe weinig ervaring mee en onderhandelingen verlopen tot nu toe stroef. Het is hoog tijd voor standaardisatie van dit soort contracten.”

Reageer op dit artikel