nieuws

Europa moet álle gebouwen isoleren

bouwbreed Premium

brussel – Betere isolatie in alle – dus niet alleen de grotere – gebouwen in Europa kan de uitstoot van broeikasgassen met 370 miljoen ton verminderen. Dat is meer dan de Europese Gemeenschap (EG) in Kyoto heeft toegezegd. Daarvoor moet de EU wel de eigen wetgeving aanpassen, want die schiet nu grotendeels haar doel voorbij, constateert energieonderzoeksbureau Ecofys.

De Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen, EPB-D, laat 90 procent van de beperkingsmogelijkheden voor de emissie van CO2 (kooldioxide) onbenut, doordat met name in het zuiden van Europa te weinig woningen worden geïsoleerd.

De in Eurima verenigde Europese producenten van isolatiemateriaal lachen in hun vuistje. Hun onderzoeksopdracht aan Ecofys heeft een duidelijke boodschap opgeleverd: door kleine gebouwen (ook woningen) buiten de EPB-D te houden, wordt het belangrijkste deel van de CO2-emissie over het hoofd gezien. Volgens de onderzoekers leveren woningen en woongebouwen met 77 procent namelijk de grootste bijdrage aan de luchtverontreiniging door de gebouwde omgeving.

In het onderzoeksrapport van Ecofys wordt niet alleen aangetoond dat de huidige EU-wetgeving voor gebouwen veel mogelijkheden tot CO2-reductie onbenut laat, ook wordt uitgelegd waar de hiaten zitten. De belangrijkste twee zijn: uitsluiten van gebouwen met een vloeroppervlak van minder dan duizend vierkante meter en geen acht slaan op de sterk groeiende vraag naar airconditioning, vooral in Zuid-Europa.

Een warme zomer zoals die van vorig jaar doet de vraag naar airconditioning met tientallen procenten stijgen. Daarom signaleerde Eurima al eerder, dat de aandacht van isoleerders niet naar het koude Noord- maar juist naar het warme Zuid-Europa moet uitgaan.

Het rapport van Ecofys heeft die stelling nog verder aangescherpt. Als het zo doorgaat met de klimaatverandering die warmere zomers teweeg brengt, is niet langer ruimteverwarming de hoofdschuldige, maar wordt koeling de grote energievreter.

Eurima geeft daarvan een voorbeeld: wanneer de interne warmteproductie van een rijtjeshuis in Madrid (dat tijdens het onderzoek als voorbeeld diende) met behulp van isolatie wordt verlaagd tot een gematigd niveau, kan de koelvraag met maar liefst 85 procent worden verminderd.

Maar ondanks de noodzakelijke aandacht voor airconditioning moet ruimteverwarming niet terzijde worden geschoven als mogelijkheid tot emissievermindering, zo constateren de onderzoekers.

Met name bij kleine (kantoor)gebouwen en bij woningen valt nog veel te halen. Maar momenteel bestaat op dit gebied geen dwingende regelgeving, dus gebeurt er weinig of niets. Worden in sommige landen zelfs de subsidiemogelijkheden voor de �kleine� sector gereduceerd.

Ecofys pleit daarom voor drie veranderingen in de regelgeving: ten eerste moeten alle gebouwen, dus ook de kleine, onder de EU-regelgeving vallen. Ten tweede zou er binnen Europa een duidelijke grens moeten worden gesteld aan de energieverliezen door gevels, daken en vloeren; en ten derde zou in alle landen van de EU het btw-tarief op energiezuinige producten uniform maximaal 5 procent mogen bedragen. Dat kost overheden belastinggeld, maar levert volgens Eurima ook veel nieuwe banen op.

Reageer op dit artikel