nieuws

Britse windparken in zee stuiten op felle protesten

bouwbreed

skegness – Britse vissers, havendiensten en natuurbeschermers lopen te hoop tegen de plannen om voor de kust drie massale windparken te bouwen. Inmiddels heeft de kamercommissie voor transport eveneens zware kritiek laten horen. Ook in Ierland stuiten plannen voor windparken langs de kust op problemen.

Voor de lange Britse kust staan al wat windturbines op de zeebodem. In 2000 werden de eerste twee offshore- molens in gebruik gesteld voor Blyth in Noord-Engeland en afgelopen najaar kwam een park met dertig turbines bij Rhyl in Wales in productie. Bij Great Yarmouth is een soortgelijk turbinepark in aanbouw.

Dit is echter niets vergeleken bij wat nu op stapel staat. Bij de Wash, een grote inham aan de oostkust, moeten 250 gigantische turbines verrijzen, op meer dan 40 kilometer uit de kust. Met een capaciteit van 1,2 gigawatt zou dit één van de grootste windparken ter wereld worden. Een aantal bedrijven waaronder aannemer Amec heeft inmiddels een concessie om de plannen verder voor te bereiden. Soortgelijke concentraties turbines zijn gepland in de monding van de Theems bij Southend-on-Sea en bij de Solway Firth aan de noordwestkust van Engeland, terwijl op enkele tientallen andere plaatsen kleinere offshore windparken komen. Die projecten moeten samen voldoende windenergie opleveren voor vier miljoen huizen, 10 procent van het Britse woningbestand.

De enorme windparken vormen een groot gevaar voor de scheepvaart en de visserij, vindt de kamercommissie voor transport. “Een botsing tussen een schip en een windmolen is onvermijdelijk”, zeggen de Lagerhuisleden onomwonden. “Bij de plannen is volstrekt geen rekening gehouden met de belangen van de zeevarenden.” De conclusie luidt dan ook dat “de regering een beter evenwicht moet vinden tussen de noodzaak voor duurzame energie en de grote reële risico�s die deze installaties vormen voor iedereen op zee.”

Met die conclusie zijn de vissers van de Wash het volstrekt eens. Bijna vijfhonderd kwamen er vorige week naar de havenplaats Skegness om te protesteren tegen de plannen. “De aanleg van de windmolens zal de zeebodem grondig verstoren en de visstand ernstig in gevaar brengen. Bovendien wordt het moeilijker onze netten uit te gooien en is er een levensgroot risico dat iemand tegen één van die vele grote obstakels midden in het water vaart”, aldus actieleider Andy Ropen.

Het plan voor een windpark in de monding van de Theems stuit op bezwaren bij de Port of London Authority, de havenbeheerder van de rivier. Jaarlijks varen meer dan 13.000 koopvaardijschepen de rivier op, waaronder dagelijkse veerdiensten uit Rotterdam en Vlissingen.

Reageer op dit artikel