nieuws

Aedes start onderzoek naar herstructurering wijken

bouwbreed

rotterdam – De belangenvereniging van woningbouwcorporaties Aedes start een wetenschappelijk onderzoek naar het herstructureringsproces van een tiental woonwijken.

De studie wordt uitgevoerd door OTB, het instituut van de TU Delft dat zich heeft toegelegd op het bestuderen van volkshuisvestelijke vraagstukken.

Het onderzoek heeft als doel lessen te leren van ervaringen die eerder zijn opgedaan. Op basis van de informatie die het onderzoek oplevert, kunnen dan nieuwe werkwijzen en plannen worden ontwikkeld. Tijdens het congres �Stedelijke herstructurering: deel van de oplossing of van het probleem?�, dat gisteren in Rotterdam is gehouden, is een aantal voorstudies gepresenteerd.

Voor het project is een samenwerking opgezet tussen het kennisinstituut OTB en de universiteiten van Utrecht en Amsterdam. De sociale huisvesters doen mee onder de naam Corpovenista – dat staat voor �Corporaties vernieuwen de stad� – en voorzien de academici in de vorm van recent gerenoveerde wijken van studiemateriaal. Het achttal bestaat uit de Alliantie, WoonbronMaasoevers, de Key, Kristal, Staedion, Vestia, de Woonplaats en Ymere. Naast dit gezelschap kunnen ook andere corporaties meedoen. Het project moet in 2007 worden afgerond.

P. Boerenfijn van Aedes toont zich in een interview met Cobouw zeer gelukkig met het initiatief. “Op de ene plek in Nederland verlopen herstructureringen heel soepel. In andere wijken stokt die volledig. Met Corpovenista willen we ervoor zorgen dat de factoren die doorslaggevend zijn voor succes of falen wetenschappelijk worden gedefinieerd.”

Reageer op dit artikel