nieuws

Wonen midden in de duinen, in centrum Den Helder

bouwbreed

den helder – Wonen in een duinlandschap is niet voor iedereen weggelegd, niet in de laatste plaats omdat in Nederland de hoeveelheid duinlandschap die beschikbaar is voor bewoning, beperkt is. Om toch in de duinen te kunnen wonen en de leefbaarheid van een totale wijk te vergroten zijn in Den Helder vierhonderd oude flatwoningen gesloopt en is het terrein met kunstmatige duinen heringericht.

Het is geen alledaags gezicht om middenin een stad een parklandschap aan te treffen voorzien van duinen in een vlakke directe omgeving. Het is het Project Duinparkland in Den Helder dat deel uitmaakt van een omvangrijke herstructurering in de wijk Nieuw Den Helder Centrum die tot doel heeft de leefbaarheid in de hele wijk te verbeteren.

Op dit moment realiseert aannemingsbedrijf Dozy uit Den Helder de derde fase in het project met de bouw van 47 woningen nadat de aannemer de eerste fase met 32 woningen afrondde. De overstap van fase één naar drie gebeurde volgens projectleider F. Lutterman uit verkooptechnische overwegingen.

In de eerste fase is duidelijk wat de opdrachtgever Westerwaard Wonen van Aannemingsbedrijf Dozy beoogt: een kunstmatig duinlandschap met hoogteverschillen van 7 meter, slingerende schelpenpaden en huizen met een �ecologische� uitstraling door toepassing van veel hout, rode baksteen en zowel sedem- als pannendaken.

Wat nog ontbreekt is de bij duingebieden bijbehorende vegetatie, maar met de aanplant ervan is al begonnen. Behalve duinen kent de wijk natuurlijke oevers.

Omdat het terrein van origine vlak was, zijn de duinen op locatie gemaakt. Lutterman: “In totaal is nu al ongeveer 100.000 kubieke meter grond naartoe gehaald.” De bomen die in het voormalige park stonden, hebben elders een andere plek gekregen.

Voor de aannemer is de bouw van de diverse soorten woningen een uitdaging die begint bij het grondwerk. Lutterman wijst bijvoorbeeld op een deel van fase drie waar het heien nog moet beginnen. “Het water staat in de bouwput terwijl dat verderop niet het geval is.”

Het heeft te maken met de sterk verschillende grondgesteldheid. “Het grondwater kan per plaatse niet weg vanwege een niet waterdoorlatende kleilaag, terwijl die laag 50 meter verderop ontbreekt en we dus geen probleem met een hoger grondwaterstand hebben.”

Een andere uitdaging ziet Lutterman in de toepassing van verschillende systemen per woning. “De onderbouw voeren we uit in beton en de bovenbouw in houtskeletbouw. Bovendien zijn onder meer de woningscheidende wanden ter hoogte van de begane grond uitgevoerd in kalkzandsteen.”

Vooral de opbouw met hout en beton dwingt Dozy tot een gewijzigde aanpak. “Meestal verloopt de bouwstroom horizontaal als een �trappetje� door het plan, waarbij de ene discipline de andere volgt. Nu bouwen we de woningen in een keer of per blok.”

Omdat het zand van de kunstmatige duinen van elders is aangevoerd, zijn de woningen niet op staal gebouwd maar voorzien van een fundering op betonnen palen. De toegang naar de bergingen en de woningen zijn uitgevoerd in een schelpenverharding.

Damwandconstructie

De afrit naar de bergingen zijn in de eerste fase afgezet met een bankirai damwandconstructie. De terrassen zijn begrensd door schanskorven. De grondkerende wanden zijn uitgevoerd in een enkele betonnen wand die aan de buitenzijde is voorzien van een laag bitumen en een isolatiepakket.

Oorspronkelijk stonden er op de locatie hoogbouwflats uit de vijftiger en zestiger jaren. Ondanks planmatig onderhoud aan de flats nam de leefbaarheid af. Aan het einde van de jaren tachtig besloot de gemeenteraad om de flats te slopen.

Als gevolg van die beslissing ontstond er een enorme leegstand waardoor de leefbaarheid van de wijk verder verslechterde. Voorafgaand aan de bouw van de nieuwe woningen zijn uiteindelijk ruim vierhonderd flatwoningen gesloopt.

Woningstichting Den Helder wil door de herstructurering bovendien komen tot een beperking van het energiegebruik. Hiertoe zijn woningen ontworpen met een EPC van maximaal 0,8 en 0.85 waardoor een besparing van 5 procent op de uitstoot van CO2 ten opzichte van woningen die conform het Bouwbesluit een EPC van 1,0 hebben, mogelijk is. Volgens werkvoorbereider G.P. Seegers is het project in 2008 afgerond en zullen ongeveer honderddertig woningen deel uitmaken van het park.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Westerwaard Wonen Den Helder

Architect: Bakker Boots van Haren Dijkhof Architectenburo, Schagen

Architect RO: Kuiper Compagnons, Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Architectuur, Rotterdam

Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf Dozy, Den Helder

Constructeur fase I: Ingenieursburo Van de Lune & Rienksma, Sneek

Constructeur fase III: A. Harder Adviesbureau voor Draagkonstrukties, Broek op Langedijk

Reageer op dit artikel