nieuws

Wonden bouw zijn nog diep Verbeteren van het aanzien

bouwbreed

Het huidige reputatieprobleem van de bouw is ook een communicatieprobleem. In het kader daarvan presenteerde het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) onlangs het boekje �Verbeteren van het aanzien�. De auteur Willem Nijeboer laat daarin vijf communicatie-experts aan het woord. Op kritische wijze laten zij hun licht schijnen op de mogelijkheden die communicatie voor de bouw kan […]

Het huidige reputatieprobleem van de bouw is ook een communicatieprobleem. In het kader daarvan presenteerde het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) onlangs het boekje �Verbeteren van het aanzien�. De auteur Willem Nijeboer laat daarin vijf communicatie-experts aan het woord. Op kritische wijze laten zij hun licht schijnen op de mogelijkheden die communicatie voor de bouw kan bieden.

Zoals bekend stond het jaarcongres van het AVBB dit jaar in het teken van de vernieuwing van de bouw. Niet alleen in technologisch, bedrijfseconomisch of organisatorisch opzicht valt er veel te winnen, maar het accent ligt nu toch vooral op het verbeteren van de geschonden reputatie.

De wonden, veroorzaakt door de bouwfraude, zijn nog steeds diep en belemmeren allerlei noodzakelijke ontwikkelingen binnen de sector. Voorzitter Elco Brinkman pleitte er onlangs in Rotterdam hartstochtelijk voor de negatieve beeldvorming van de sector radicaal te verbeteren. “De bouw moet de samenleving laten zien dat het serieus omgaat met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Openheid, integriteit en klantgericht denken zijn daarbij belangrijke kernbegrippen”. Of dat ook kan via een reclamecampagne, zoals de AVBB-voorman suggereerde, waag ik overigens te betwijfelen.

Toch speelt communicatie als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering een cruciale rol in die noodzakelijke vernieuwing. Maar dan gaat het niet om de buitenkant, maar vooral om het veranderingsproces binnen de bouworganisaties zelf. Dat beter moet worden geanticipeerd op beleidsmatige en maatschappelijke ontwikkelingen is duidelijk, zo heeft de parlementaire enquêtecommissie inmiddels onomstotelijk bewezen. Maar – Irwin Kraal, hoofdredacteur Cobouw wijst daar ook op –  sindsdien lijkt de sector alleen nog verkrampt, verdeeld en defensief te kunnen optreden, zoals bij de recente discussie rond de nieuwe uniforme aanbestedingsregels. “De bouw praat niet mee. Dat mag pas in tweede instantie. Dat komt doordat er vanuit de bedrijfstak zelf niets meer is gekomen dan een gedragscode”.

Kortom, wil de bouw – en dus alle partijen daarbinnen – weer als normale gesprekspartner en serieuze en betrouwbare opdrachtnemer functioneren, dan zal er in het imago flink geïnvesteerd en veranderd moeten worden. Dat is een kwestie van lange adem, maar ook van durf en handelen, aldus Cees van Riel, hoogleraar corporate communication, die vermoedt dat de bouw vooral te kampen heeft met een gebrek aan transparantie en aan aansprekende, gezichtsbepalende �captains of industry�.

Er is geen traditie om op serieuze en gezaghebbende wijze te communiceren met stakeholders, waardoor die relatie tussen bouw en samenleving zo beperkt en enkelvoudig moest blijven. Of in de woorden van Jules Prast, directeur communicatie van Philips: “De bouw heeft zich in het publieke domein niet met een maatschappelijk gezicht gemanifesteerd”.

Accelereren

Dat het huidige imagoprobleem voortkomt uit een langdurige optelsom van slechte ervaringen is een constatering die niet alleen geldt voor opdrachtgevers, maar zeker ook voor particulieren.

Het diepgewortelde beeld is er een van onbetrouwbaarheid en klantonvriendelijkheid, of zoals Brinkman dat in zijn jaarrede nog eens treffend onder woorden bracht van “smeren en fêteren”. De politieke en maatschappelijke discussies over de bouwfraude en over integriteit hebben dat beeld alleen maar versterkt. Maar ondanks al deze publieke en juridische geselingen lukt het de sector schijnbaar niet uit die neergaande spiraal te komen. En dat terwijl er trots zou moeten bestaan over de unieke producten die de bouw maakt. Deze vormen een enorme uitdaging om te laten zien waartoe een bedrijf of waartoe de bedrijfstak in staat is.

“De bedrijfstak investeert veel te weinig in de eigen public relations”, aldus Jeroen Sprenger, directeur voorlichting van het ministerie van Financiën. “Ze moeten veel meer herkenbaar maken wat de bouw doet.” Hij pleit voor een �charmeoffensief�, ook al omdat de gedragscode van de bouw volstrekt onvoldoende is om de opgelopen schade te herstellen. Er zal de komende tijd nog heel wat op de bouw �geschoten� worden, maar juist dan is het zaak te accelereren en zeker niet stil te zitten.

Willem Nijeboer, 68 blz, ISBN 90-808322-3-5, Algemeen Verbond Bouwbedrijven, 2004, Gouda

Reageer op dit artikel