nieuws

Minder schade aan dubbel gevelsysteem door drukvereffening

bouwbreed Premium

delft – Om wind- en vochtschade te beperken moet bij dubbellaags gevelsystemen meer aandacht worden geschonken aan drukvereffening, meent prof.ir. N. Hendriks van de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven. Daar loopt een promotieonderzoek naar de modellering van drukvereffening, waarvan hij in Delft verslag deed tijdens het symposium Actieve en interactieve dubbelschalige gevels, top of flop?

Hendriks stelt vast dat zowel vochtindringing als windbelasting op de hoeken van permeabele tweeschalige gevelconstructies sterk zijn te beperken door een plaatselijke afsluiting van de luchtspouw.

“Het is duidelijk dat wanneer de luchtspouw om de gevelhoek gewoon doorloopt, daar geen substantiële drukvereffening kan plaatsvinden. Zonder speciale maatregelen betekent dit een aanzienlijk risico van vochtindringing. Bovendien kan de negatieve windbelasting aan de lijzijde, bij harde wind zeer aanzienlijk zijn en tot schade leiden”, stelt Hendriks.

Tijdens een storm in oktober 2002 is forse schade ontstaan aan diverse plaatgevels. Het viel Hendriks daarbij op dat “de windsnelheden tijdens die storm nog beduidend lager waren dan waarop gevelconstructies berekend moeten zijn.”

De remedie is in zijn ogen duidelijk: de normen dienen te worden aangepast. “Ondanks het feit dat dit soort effecten al heel lang bekend is, zijn de ontwerprichtlijnen op dit punt nog steeds vrijwel alleen kwalitatief.”

Al in 1994 stelde onderzoeker H. Gerhardt in het Journal of Wind Engineering and industrial aerodynamics voor om de windcode aan te passen. Volgens Hendriks zijn Gerhardts voorstellen met succes toegepast in het ontwerp van de dubbelfaçade van een hoogbouwtoren in de Duitse stad Düsseldorf. De permeabiliteit van de buitenschaal is daar zodanig gekozen, dat de ontwerp-windbelasting ongeveer fifty-fifty is verdeeld over het buitenste regenscherm en de winddichte binnenschaal.

“Toch zijn Gerhardts voorstellen nog in geen enkel voorschrift overgenomen”, zei Hendriks. De reden, zo stelt hij, is “eenvoudig dat deze voorstellen naar de mening van andere deskundigen te veel zijn gebaseerd op �gevoelsmatige� aannamen. Enig empirisch bewijs is inmiddels in zoverre geleverd, dat zich met de betreffende gevel geen problemen hebben voorgedaan”.

Reageer op dit artikel