nieuws

Meer overlast Schiphol na opening Polderbaan

bouwbreed

den haag – Mensen die in de buurt van Schiphol wonen geloven niet meer dat de luchthaven binnen de geluidsnormen blijft. Onderzoek in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat wijst uit dat het vertrouwen in het ministerie, diens inspectie en de luchthaven zelf sterk verminderd.

Het onderzoek van bureau Intomart is vorig jaar gehouden onder vijfduizend mensen. In de gebieden waar het geluid minder zou moeten zijn sinds de ingebruikname van de Polderbaan op 21 februari 2003, is de overlast gelijk of juist groter gebleken.

Na de opening van de Polderbaan heeft 48 procent van de omwonenden overdag meer last van vliegtuiggeluid. Daarvoor was dat 40 procent.

De stijging geldt vooral in de gebieden waar vooraf al de grootste overlast was verwacht. In de nacht heeft 19 procent meer last van de vliegtuigen, dat was 14 procent.

Desondanks blijft de algemene houding tegenover Schiphol positief, meldt het ministerie. Toch vindt de helft van de bewoners dat de overheid zich onvoldoende inzet voor het tegengaan van de geluidsoverlast. Zij twijfelen aan de prioriteit van hun bescherming. Eenvijfde denkt dat de wet waarborgen biedt tegen teveel overlast. De meeste zijn ervan overtuigd dat de overheid economisch belang van Schiphol stelt boven het beperken van de geluidsoverlast.

Uitbreiding

De helft van de omwonenden staat volgens het ministerie “slechts” positief tegenover verdere uitbreiding van de luchthaven. Eenderde gelooft dat dat kan binnen de gestelde milieugrenzen.

Het ministerie wil voortaan jaarlijks de beleving van omwonenden rond Schiphol peilen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt bij de evaluatie van de Schipholwet.

Reageer op dit artikel