nieuws

Kritiek op rapporten Noord-Zuidlijn

bouwbreed Premium

Veiligheidsdeskundige Van de Leur die onder meer de cafébrand in Volendam onderzocht, zal vrijdag bij de Raad van State in Den Haag optreden als getuige-deskundige. Het rechtscollege velt dan een eindoordeel over de bekritiseerde bouwvergunning voor de bouw van het metrostation Rokin die de rechtbank in Amsterdam vorig jaar september heeft vernietigd. Amsterdam heeft de rapporten van TNO en MottMcDonald ingediend voor de behandeling van het hoger beroep.

Van de Leur uitte maandagavond zijn kritiek al in het tv-programma Netwerk. Volgens hem hebben specialisten binnen de gemeente Amsterdam verkeerde informatie verstrekt op “essentiële punten”. Hierdoor zou burgemeester Cohen verkeerd zijn geïnformeerd en op basis van de verkeerde conclusies de bouwvergunning hebben goedgekeurd. In het rapport dat DGMR in opdracht van de vereniging De Bovengrondse heeft opgesteld, stelt Van de Leur onder meer dat niet is komen vast te staan dat het ontwerp van de rook- en warmteafvoerinstallatie (rwa) leidt tot veilige omstandigheden voor het vluchten van reizigers op de perrons van het station Rokin. Ook het Engelse adviesbureau MottMcDonald, dat een second opinion in opdracht van de gemeente Amsterdam opstelde, zette vraagtekens bij de resultaten van de berekeningen die door het adviesbureau van de Noord-Zuidlijn zijn gemaakt.

Van de Leur bevestigt dat op basis van het experimenteel onderzoek van TNO Technische Menskunde de stilstaande roltrappen op station Rokin qua doorstroomcapaciteit als �kolom B-trappen� voldoen, maar stelt dat bij een brand niet is aangetoond dat mensen over stilstaande roltrappen even veilig weg kunnen komen als over vaste trappen.

DGMR is het om twee redenen uitgesproken oneens met de uitspraak van TNO Bouw dat het ontwerp van het station Rokin wat ontvluchting betreft in ruime mate voldoet aan het Bouwbesluit. Ten eerste is DGMR van mening dat het ontwerp nog lang niet voldoende is uitgewerkt om harde uitspraken te doen en ten tweede is DGMR het niet eens met het eenvoudig doortrekken van de systematiek van het Bouwbesluit voor het beoordelen van opvang- en doorstroomcapaciteit van vluchtroutes naar het ontwerp van een ondergronds station met specifieke risico�s.

Reageer op dit artikel