nieuws

Kabinet verhaalt 360 miljoen op bouwers

bouwbreed

den haag – Het Rijk wil minimaal 360 miljoen euro terughalen bij de aannemerij vanwege de bouwfraude. Via gerechtelijke procedures rekent het kabinet op 100 miljoen euro aan schadeclaims voor te duur betaalde projecten.

Daarnaast verwacht de Nederlandse Mededingingsautoriteit 160 miljoen euro aan boetes voor verboden bouwkartels, bovenop de reeds opgelegde 100 miljoen euro.Dat staat in de Voorjaarsnota die minister Zalm (financiën) naar de Tweede Kamer stuurde. De inkomsten zijn voor de komende jaren geraamd en opgenomen in de begroting. Dit jaar staan vorderingen van 100 miljoen door de NMa en 20 miljoen aan verhaalacties door Justitie gepland. Het kabinet verwacht daarmee dat de bouwers eieren voor hun geld kiezen en snel betalen, in plaats van eindeloze procedures aan te spannen.

De inkomstenbron is voor de zekerheid wel uitgesmeerd over enkele jaren. De overtredingen van de mededingingswet en bijbehorende boetes zijn geraamd tot en met 2008. De juridische procedures en verhaalacties staan als opbrengsten geboekt tot en met 2006.

Dagvaardingen

Een optimistisch tijdpad, aangezien de procedures lang kunnen duren. De eerste en vooralsnog enige bouwfraudeclaim die onder de rechter is – zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden eist voor de Haagse rechtbank 1,4 miljoen euro van zestien aannemers – duurt al maanden en draait vooralsnog om de vraag of de civiele rechter wel bevoegd is in deze zaak.

In juli maakte het ministerie van VROM bekend dat het Rijk zou proberen de schade te verhalen via de civiele rechter. In december zijn de vier projecten geselecteerd en de sommaties naar de bouwers gegaan. Binnenkort volgen de dagvaardingen.

De kartelpolitie heeft de afgelopen weken 400 meldingen binnengekregen van verboden prijsafspraken. Voor de bouw liep afgelopen weekeinde de deadline af voor het inleveren van de schaduwboekhouding. De melders blijven in aanmerking komen voor overheidsopdrachten. Bovendien vallen zij onder de clementieregeling die gemiddeld 10 tot 50 procent strafvermindering oplevert.

Van de 100 miljoen euro aan boetes die de NMa eind vorig jaar oplegde aan 22 bouwers, is slechts een fractie betaald. Drie stratenmakers, AC de Groot, Zandrema en Floris hebben betaald en in totaal 26.000 euro op de bankrekening van de NMa gestort.

Grote bouwconcerns, waaronder BAM, Ballast Nedam, Heijmans, Volker Wessels en Koop hebben allemaal pro forma bezwaar aangetekend tegen de miljoenenboetes die zij kregen opgelegd. Toch denkt het kabinet dit jaar het volledige bedrag te kunnen innen, blijkt uit de inkomstenpost in de nota.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels