nieuws

Groter gebied rond Schiphol behoeft isolatie

bouwbreed

den haag – Het gebied rond Schiphol dat wordt beschermd tegen geluid van vliegtuigen, moet uitgebreider dan aanvankelijk was voorzien. Meer mensen moeten bescherming krijgen tegen het lawaai van overvliegende toestellen, stelde de commissie-Eversdijk in de week dat het ministerie aanpassing van de Schipholwet naar de Tweede Kamer stuurt.

Voor het gebied direct rond Schiphol, het zogenoemde �binnengebied�, zijn de maximale geluidsnormen via het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) �goed� vastgelegd. Voor een groot gebied daarbuiten (het �buitengebied� van Schiphol) wil de commissie gelijksoortige afspraken maken. Binnen de globale begrenzing van dat buitengebied, die Eversdijk dit najaar definitief wil vastleggen, vallen onder meer Leiden en delen van Haarlem en Purmerend.

De commissie-Eversdijk, officieel de �commissie deskundigen vliegtuiggeluid� maar ook bekend als de �lawaaicommissie�, onderzoekt sinds vorig jaar in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM hoe het vliegtuiggeluid rond Schiphol in de toekomst het best kan worden gemeten en gecontroleerd.

Voorstellen

Omdat het binnengebied volgens voorzitter Eversdijk �redelijk is geregeld� wat betreft het vliegtuiggeluid, komt zijn commissie met vijf voorstellen voor de bescherming van het buitengebied van Schiphol. Die variëren van meetpunten in woonwijken met vaste normen, tot een �totaal volume geluidbelasting�, waarin voor het totale kabaal in dat gebied een maximum wordt gesteld.

Drie van de voorstellen zijn volgens Eversdijk daadwerkelijk de moeite van het uitzoeken waard.

De opzet van de commissie is, dat zowel de politiek als belangenorganisaties als Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS) op de ideeën gaan �schieten�. Komend najaar wil Eversdijk dan concrete adviezen presenteren, zowel voor de geluidsnormen voor dat buitengebied als de grenzen van die tweede, beschermde zone.

De voorzitter beseft dat hij met de koers, die zijn commissie in zijn voortagngsrapportage voorzichtig uitzet, �wat strenger� voor de luchtvaartsector wordt dan in eerste instantie de bedoeling was.

Staatssecretaris Schultz van Haegen (verkeer) stuurde afgelopen week een nieuwe versie van de Schipholwet naar de Tweede Kamer. Daarin wordt de zogenoemde �invoerfout� hersteld. De aanpassing wordt zo mogelijk nog deze zomer doorgevoerd om grote financiële schade te voorkomen. Ook zij komt tegemoet aan kritiek van omwonenden van Schiphol en wil de compensatieregeling voor de geluidsoverlast van de luchthaven aanpassen. De bewindsvrouw laat onderzoeken of omwonenden meer keuzevrijheid kunnen krijgen bij de manier waarop ze voor de herrie worden gecompenseerd. Dat de positie van Schiphol als mainport moet worden versterkt, staat voor haar vast. Dit mag volgens haar echter niet leiden tot meer overlast, omdat de milieugrenzen niet opgerekt mogen worden.

Reageer op dit artikel