nieuws

Geluid isoleren met gerecycled glas

bouwbreed Premium

enschede – Een lichte isolatieplaat op basis van geëxpandeerd gerecycled glas is een nieuw bouwmateriaal. Cem Plaat BV uit Enschede brengt de plaat binnenkort op de markt onder de naam Reapor. De plaat is in eerste instantie bedoeld voor geluidsabsorptie, maar kan ook worden gebruikt voor thermische isolatie, binnen of buiten.

Reapor is een innovatie van het Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP in Stuttgart. Het wordt sinds een half jaar in Duitsland geproduceerd door Liaver GmbH & Co Kg in Ilmenau. Cem Plaat is de vertegenwoordiger voor de Benelux.

Het basismateriaal bij de fabricage is het geëxpandeerde glasgranulaat Liaver. Een lichtgewicht bouwmateriaal gemaakt van gerecycled glas. Liaver wordt volgens Lau Wijnhoven, productontwikkelaar en technisch adviseur bij Cem Plaat, veel toegepast in bouwkundige constructies en materialen als bijvoorbeeld toeslagstof in mortels en pleisters. Dit om de volumieke massa te reduceren en zo gewicht te besparen.

De Liaver-korrels worden in een extruder tot platen geperst. Hierna wordt het materiaal gesinterd: de minuscule korrels worden verhit onder toevoeging van bepaalde stoffen. Door het glas tijdens het sinteren alleen te laten smelten op de contactpunten van de korrels worden sinterhalzen gevormd. Uiterst stabiele verbindingen die additionele lijm- en kleefstoffen overbodig maken.

De akoestische, thermische en volumieke eigenschappen van de platen kunnen tijdens het productieproces worden gevarieerd door aanpassing van de korrelgrootte, het korrelgewicht, de afmetingen, de dikte en het gewicht van de plaat. De standaarduitvoering heeft een porie van 1 tot 2 millimeter.

De zo gevormde Reaporplaat is thermisch en geluidsisolerend, bijzonder licht van gewicht en vormvast. Zij is ongevoelig voor temperatuursveranderingen, vocht, algen, schimmels en bacteriën, onbrandbaar en bestand tegen zuren en basen. De plaat is in hoge mate vormvast. De geluidsabsorptiecoëfficiënt is afhankelijk van de ondergrond en de spouw (zie tabel).

Goede eigenschap

Het materiaal is bijzonder milieuveilig, aldus Wijnhoven. Het bestaat voor 90 procent uit recycling glas en het is zelf ook weer volledig te recyclen. Een andere goede eigenschap is dat het eenvoudig is te zagen en te boren. Omdat het materiaal geen vezels bevat leveren deze werkzaamheden geen gevaar op voor de gezondheid van de verwerker.

De platen worden meestal naturel en onbehandeld gebruikt, of naadloos gepleisterd met een geluidsaborberend pleistersysteem. De platen zijn zelfdragend. Ze kunnen worden gelijmd of geschroefd. De verwerking vindt plaats direct tegen plafonds of wanden, verlaagd onder plafonds, op stijl- en regelwerk, in sandwichelementen of als verloren bekisting.

Binnen en buiten

Reapor kan worden toegepast in akoestische en/of akoestisch/thermische al of niet brandwerende constructies binnen en buiten. Binnen bijvoorbeeld om in extreem akoestisch belaste situaties de nagalm en/of de geluidsdruk te doen afnemen, als separatiescherm en wand in open kantoorlandschappen, als wand- en plafondbekleding in pomp- en compressorruimtes en als omkasting voor machines, maar ook in studio�s, fabrieken, zwembaden en trappenhuizen en dergelijke. Door de vormstabiliteit kan de plaat ook als naadloos te pleisteren geluidsabsorberende wand- en plafondbekleding worden toegepast of als vormstabiele plaat onder buitengevelpleisterwerk. Toepassing is mogelijk in nieuwbouw en renovatie. Bij gebruik buiten kunnen de platen worden gebruikt in prefab verkeersgeluidsschermen, tunnels en hoge dakopbouwen voor liftmachines en luchtbehandelingsinstallaties en bij geluidsbelaste en/of brandgevaarlijke industrielocaties.

Reageer op dit artikel