nieuws

Gebruik illegaal hout verdient nuancering

bouwbreed

Met betrekking tot het artikel �Illegaal hout in Volkerak brug, HSL en Leidsche Rijn� in Cobouw van 21 april willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen. Zoals geformuleerd in ons milieubeleid zal Wijma Kampen BV al haar benodigde hout uit legale bronnen betrekken (zie ook �Houtbedrijf verscherpt milieubeleid�, Cobouw 28 oktober 2003). Wijma […]

Met betrekking tot het artikel �Illegaal hout in Volkerak brug, HSL en Leidsche Rijn� in Cobouw van 21 april willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen. Zoals geformuleerd in ons milieubeleid zal Wijma Kampen BV al haar benodigde hout uit legale bronnen betrekken (zie ook �Houtbedrijf verscherpt milieubeleid�, Cobouw 28 oktober 2003).

Wijma neemt echter niet als enige houthandel haar verantwoordelijkheid voor het aanbieden van (aantoonbaar) legaal geproduceerd hout. De Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) presenteerde begin 2003 het voor haar leden verplichte beleidsplan 2003-2005; �Een gezonde toekomst voor hout� (zie ook �Gedragscode VVNH leidt tot omslag in de houtsector�, Cobouw 27 november 2003 en �Houthandel onderschrijft gedragscode tegen illegaal hout�, Cobouw 18 december 2003).

Zowel vanuit de houtsector als vanuit de politiek wordt veel aandacht besteed aan dit onderwerp. Hierbij dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen de aanpak van illegale houtkap en het aantonen van duurzame productie (het zogenaamde gecertificeerde hout). Op het gebied van het aantonen van de duurzame productie is in Nederland een toetsingsprotocol voor certificatiesystemen van duurzaam bosbeheer in ontwikkeling en wordt daarnaast gewerkt aan een wetsvoorstel over dit onderwerp.

De ontwikkeling van beide systemen verloopt echter moeizaam. Behalve de ecologische diversiteit van de bossen over de gehele wereld (bijvoorbeeld de tegenstelling tropisch regenwoud-Siberisch naaldhout) hebben deze bossen ook vaak verschillende functies. Het kost tijd om certifiseringssystemen te ontwikkelen die voldoende aansluiten bij deze regionale verschillen.

Op het gebied van de aanpak van de handel in illegaal gekapt hout heeft men vooral te maken met het probleem van verschillende wet- en regelgeving op bosgebied wereldwijd en het gebrek aan controlecapaciteit in diverse (ontwikkelings)landen.

Er kan dus worden geconcludeerd dat er geen duidelijke richtlijnen zijn, noch op het gebied van tegengaan van de handel in illegaal gekapt hout noch op het toepassen van gecertificeerd hout. Wijma probeert vanuit haar marktpositie echter anders tegen deze problematiek aan te kijken.

Beschikbaarheid

Bij het toepassen van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout komt men te staan voor specifieke uitdagingen. Zo dient rekening te worden gehouden met beperkte beschikbaarheid.

Sommige populaire houtsoorten zijn zelfs nog helemaal niet beschikbaar met een bewijs van de duurzame productie. Dit is onder andere te wijten aan het feit dat voor slechts 0,5 procent van al het tropische bos het duurzame beheer is gecertificeerd. Let wel, tropisch hout zonder �label� of certificaat kan ook heel goed legaal en duurzaam zijn geproduceerd! Dit, gekoppeld aan zaken als betrouwbaarheid in kwaliteit en duurzaamheid, verklaart onze ervaring dat vooral de technische aspecten van een constructie een van de belangrijkste randvoorwaarde zijn. Deze technische eigenschappen dienen op de juiste manier te worden gekoppeld aan de mogelijkheden in houtsoorten en beschikbaarheid.

Via deze methode kan op verantwoorde en duurzame wijze hout worden toegepast. Wijma ondersteunt diverse initiatieven die de duurzame productie van het hout bevorderen. Wij zijn echter van mening dat in de betrekkelijk kleine markt van het toepassen van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout, systemen die de duurzame productie van dit hout aantonen, elkaar perfect kunnen aanvullen en elkaar niet hoeven te verdringen (zoals overigens ook in de principes en criteria van bijna alle initiatieven, waaronder die van FSC, staat vermeld!).

Zo heeft Wijma recentelijk een project gerealiseerd in Leidsche Rijn waarin zowel FSC, PEFC en Keurhout gecertificeerd hout naast elkaar zijn toegepast. Steeds meer projecten realiseert Wijma in gecertificeerd hout. Vorig jaar leverden wij twee paar Keurhout gecertificeerde sluisdeuren voor het projectbureau HSL-zuid (Zie ook �Houten puntdeuren anachronisme in HSL-tracé, Cobouw 30 oktober 2003) en realiseerden wij een kunstwerk van kunstenaar Frank Mandersloot in Amsterdam in Keurhout gecertificeerd azobé (zie ook �Bijen en tafels krijgen een plaats tussen het verkeer, Cobouw 13 januari 2004).

Legale productie

Hoewel wij al geruime tijd een duidelijk inkoopbeleid voeren, worden we regelmatig aangesproken op onze verantwoordelijkheid om de gesignaleerde illegale praktijken te helpen stoppen. Als lid van de VVNH hebben daarom ook wij de gedragscode van deze vereniging mede ondertekend. Met deze ondertekening hebben wij nogmaals onderschreven alleen hout te willen kopen en verhandelen dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal overeengekomen.

Wij zijn van mening dat het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van dit probleem. Er wordt momenteel dan ook hard gewerkt aan systemen die de legaliteit van het hout onafhankelijk kunnen aantonen. Het uiteindelijke gemeenschappelijke doel blijft verantwoord hout te willen toepassen.

Vanwege het internationale karakter van de handel in illegaal gekapt hout hoopt Wijma dat ook de activiteiten van de VVNH op dit gebied (zie ook �VVNH, het probleem van illegaliteit en de aanpak�) spoedig resulteren in bruikbare instrumenten. Daarnaast is Wijma zelf actief op het gebied van de traceerbaarheid van al het hout dat zij zelf verhandelt. Wij onderschrijven dan ook de betrouwbaarheid van onze producten op dit gebied.

We kunnen niet anders concluderen dan dat de inhoud van het artikel �Illegaal hout in Volkerak brug, HSL en Leidsche Rijn� de gehele houtsector enkel schaadt en zeker niet bijdraagt aan een oplossing voor het probleem. Wij zijn van mening dat een zekere nuancering van de problematiek en aanpak in deze dan ook zeker op zijn plaats is.

Een Keurhout-gecertificeerde sluisdeur, gemaakt van de houtsoort azobé, voor HSL-Zuid.

Reageer op dit artikel