nieuws

Geboorde kolom maakt plaats voor stalen buispaal Twaalf stalen buispalen

bouwbreed Premium

amsterdam – Bij funderingsherstel zit vaak de oude fundering in de weg. Dat lijkt helemaal het geval bij het herstel van een brug op de hoek van Brouwersgracht en Prinsengracht in Amsterdam waar de bestaande fundering een kademuur betreft die tot bijna 4 meter onder de waterlijn reikt. Betonboor- en sloopbedrijf Rietdijk uit Amsterdam voert boorwerkzaamheden uit waarbij het bedrijf een kolom met een diameter van 500 millimeter en een lengte van circa 4 meter metselwerk wegboort om ruimte te maken voor een nieuwe stalen buispaal.

P. Hendriks, manager van Rietdijk: “Op grond van oude tekeningen van de kadewand gaan we ervan uit dat het metselwerk tot 3,7 meter doorgaat vanaf het grachtenpeil. Daaronder bevinden zich de houten kespen.” Rietdijk boort het gat in drie stappen tot de gewenste diepte. Hendriks: “We boren eerst tot 1,2 meter, vervolgens met een tweede boor tot 2,4 meter en als laatste boren we tot op de vereiste diepte.”

Volgens Hendriks heeft de methode van het stapsgewijze boren als voordeel dat de boor nooit meer dan 2,0 meter boven het �boorplatform� uitkomt, waardoor het mogelijk is de maatvoering in de hand te houden. Toepassing van grotere lengten geeft volgens Hendriks het risico op sneller afwijkingen van het geboorde gat. Bovendien is gelijkmatig boren belangrijk omdat de ruimte tussen de boorbuis en het geboorde gat slechts twee maal 2 millimeter bedraagt. Een ander voordeel van het in stappen boren is de geringere torsie van de boorstang en het kleinere draaimoment.

Ononderbroken

Voordat Rietdijk de kolom gaat boren, boort hij elektrisch een centraal gat met een diameter van 60 millimeter. Het geeft de aannemer al een idee van de aard van de te boren materie. Bovendien is het gat nodig voor het verwijderen van de gehele geboorde kolom.

Het is van essentieel belang dat het boren van de kolom met een hydraulische boorinstallatie ononderbroken doorgaat. “Tijdens het boren spoelen we het gruis van het boorvlak weg met water dat we met behulp van een hydrofoor onder een druk van 3 tot 4 bar naar het boorvlak pompen. Dit garandeert de vrijloop van de boorkop. Als het continue proces door bijvoorbeeld stroomuitval staakt, zit de boor direct muurvast. Daarom hebben we noodaggregaat geïnstalleerd.”

De boorinstallatie staat gemonteerd op een dubbel statief om het torderen van de boorkop te beperken. Voor stabiliteit is de boorinstallatie onwrikbaar gemonteerd op twee op elkaar gestapelde stelconplaten die met chemische ankers aan de eronder gelegen kademuur zijn bevestigd.

Als de boor door het metselwerk heen is, en dat zal volgens Hendriks zonder problemen verlopen, komt de boorbuis naar verwachting op de houten kespen. Manager S. Vis, firma Rietdijk: “De kans bestaat dat de boor daardoor niet verder zakt. Mocht het zo ver komen dan staat een boorkop met Widia-zaagtanden gereed om door het hout te boren. De verwachte dikte van de kespconstructie bedraagt 30 tot 60 centimeter.”

Wanneer de boor definitief op diepte is, kan Rietdijk de kolom trekken. Vis: “We passen een al beproefde techniek toe waarbij we een draadeind met een diameter van 27 millimeter met een conische punt en aangelaste ketting in het centergat steken. Na het aandrukken van de ketting, trekken we het boorgat vrij met eigen materieel.”

Voor de geringe diameter van het centergat is gekozen om de druk op te vangen die tijdens het aandrukken van de ketting en het trekken van de kolom op het metselwerk wordt uitgeoefend. Als het helemaal fout gaat en het niet mogelijk blijkt de kolom te trekken, zet het bedrijf materieel in om de brokken steen in het gat te verpulveren en met een grote zuiger weg te zuigen.

Als het gat vrij is, gaat de aannemer met een stalen lans controleren of niet toevallig nog een oude houten heipaal onder het gat zit die het heien van de stalen buispaal voor de nieuwe fundering kan belemmeren. Mocht dat het geval zijn dan bestaat de mogelijkheid dat Rietdijk nog een gat moet boren.

Voor de getrokken kolom heeft Hendriks al een plaatsje gereserveerd op het bedrijf.

De opdrachtgever is Stadsdeel Amsterdam Centrum. Betonboor- en sloopbedrijf Rietdijk werkt in opdracht van hoofdaannemer Aannemingsbedrijf Buitenhuis uit Landsmeer. Ingenieursbureau Oranjewoud is de directievoerder en constructeur. In totaal maken twaalf stalen buispalen deel uit van de nieuwe fundering. Voor slechts een van de twaalf is het nodig een gat in de kademuur te maken.

Gat tot gewenste diepte boren in drie stappen

Reageer op dit artikel