nieuws

Garantie en vaste prijs voor saneren vervuilde grond

bouwbreed

arnhem – Arcadis gaat in Nederland en Europa bodemsaneringen uitvoeren voor een vast bedrag en met de garantie dat de bodemvervuiling volledig wordt verwijderd. De tijd is rijp om het in Amerika al jaren beproefde GRIP-programma over de Atlantische oceaan heen te halen voor grootschalige toepassing.

De voortdurende schaalvergroting in de industrie zorgt ervoor dat oude productielocaties worden gesloten of verplaatst naar andere landen. De vrijkomende gronden zijn vaak dusdanig vervuild dat sanering nodig is, wil zo�n oude productielocatie geschikt zijn voor ander gebruik.

GRIP staat voor Guaranteed Remediation Insurance Program, een aanpak waarbij Arcadis een saneringsprobleem oplost, tegen een vaste prijs en met een kwaliteits- en resultaatverplichting. Het saneringsprogramma heeft zich in Amerika inmiddels bewezen. Arcadis heeft daar inmiddels zestig GRIP-projecten uitgevoerd.

Regelgeving in Amerika legt bedrijven op voorzieningen te treffen op hun balans ten aanzien van verplichtingen voor toekomstige vervuiling. Gebleken is dat Arcadis met sanering volgens het GRIP-programma die verplichting voor een vast en lager bedrag kan wegnemen.

De stap naar toepassing in Europa is gezet doordat Amerikaanse ondernemingen Arcadis benaderden die aanpak ook in Europa toe te passen. Voor het leger van de Verenigde Staten is de vervuilde grond op een Amerikaanse legerbasis in Duitsland gereinigd.

Bovendien verwacht Arcadis dat de Amerikaanse regels voor de financiële verslaglegging over vervuilingen ook in Europa van kracht worden. De aandacht die in Nederland is gegeven aan het naar verwachting moeten saneren van 10 procent van de 600.000 mogelijk vervuilde locaties, heeft volgens Arcadis bij de besluitvorming niet echt een rol gespeeld.

De garantie betreft het reinigen van de locatie volgens de geldende richtlijnen. Het kan zijn dat de verontreiniging pas aan het licht komt na afsluiten van het saneringscontract. Dan zorgt Arcadis ook voor verwijderen daarvan. De risico�s die samenhangen met de uitvoering van saneringsprojecten verzekert Arcadis bij verzekeringsmaatschappijen die inmiddels vertrouwen hebben in de werkwijze van de Arnhemse onderneming.

Eindcontroles

De eindcontroles van de GRIP-projecten doet Arcadis in beginsel zelf. Zoals bij bodemsaneringen gebruikelijk, maakt de bodemsaneerder (Arcadis in dit geval) een evaluatierapport en sturen dat naar het bevoegd gezag. Als dat rapport positief wordt beoordeeld, krijgt Arcadis een brief terug dat aan de betreffende richtlijn is voldaan. Het project is daarmee dan afgerond.

Een contra-expertise in opdracht van het bevoegd gezag is niet uitgesloten, maar is volgens Arcadis bij de door hen uitgevoerde saneringsprojecten niet voorgekomen.

Arcadis benadrukt dat de voordelen van het GRIP-programma vooral tot zijn recht komen bij projecten met een tamelijk groot volume. Als ondergrens voor het saneringsbedrag wordt wel een bedrag gehanteerd van 0,5 tot 1 miljoen euro. Er zijn overigens in Europa nog geen verdere opdrachten binnengehaald. In Duitsland en Frankrijk is Arcadis daarover wel in gesprek.

Reageer op dit artikel