nieuws

Cementfabriek ENCI laat zich niet uitkopen

bouwbreed Premium

maastricht – Cementfabriek ENCI in Maastricht ziet niets in het plan van de Maastrichtse econoom L. Soete om het bedrijf uit te kopen. Volgens directeur T. Pluijmen van de ENCI-productiebedrijven is het voorstel van Soete “onrealistisch”.

“De bedragen die daarvoor nodig zijn gaan het voorstellingsvermogen van professor Soete te boven”, vreest Pluijmen. Ook het idee van Soete om geen mergel meer te winnen, maar slechts uit het buitenland ingevoerde mergel en klinker te vermalen, noemt Pluijmen onhaalbaar.

“We hebben hier vlak bij in Wallonië een fabriek in Lixhe”, legt hij uit. “Die beschikt nog maar over beperkte reserves en vroeg de Waalse overheid om een vergunning voor uitbreiding, zodat het bedrijf de komende dertig jaar grondstof kan blijven winnen. Die Waalse overheid gaat zo�n vergunning echt niet verlenen in de wetenschap, dat de mergel dan linea recta naar Nederland geëxporteerd wordt. Ook Walen zijn daarvoor te zuinig op hun grondstoffen”.

Soete denkt dat het dieper winnen van mergel niet rendeert. Maar Pluijmen ontkent dat: “Het kost niets meer dan de huidige mergelwinning”, zegt hij. Hij verwerpt daarom Soetes hypothese, dat het bedrijf binnenkort geen cent meer verdient en dus uitgekocht zou kunnen worden. Dat kan volgens Soete door in de Sint Pietersberg dure woningen te bouwen, ontworpen door architect Jo Coenen. ENCI zal daaraan in elk geval niet meewerken.

Reageer op dit artikel