nieuws

Cao-onderhandelingen belast met prepensioen

bouwbreed Premium

den haag – De cao-onderhandelingen in onder andere de bouw en kleinmetaal worden aanzienlijk bemoeilijkt door het prepensioen. De betrokken bonden zullen hun inzet mede afhankelijk maken van wat het kabinet uiteindelijk gaat doen met vervroegd uittreden.

De werkgevers in bouw en installatie mogen hopen dat het kabinet alsnog met een handreiking komt richting werknemers die al jong met werken beginnen en zwaar werk doen. Anders worden cao-onderhandelingen gedomineerd door pogingen van de vakbonden om op een andere manier vroegpensioen mogelijk te maken. Dit voorspellen arbeidsmarktdeskundigen na het stuklopen van het Voorjaarsoverleg.

Voor FNV Bouw is het nu al duidelijk. Voorzitter D. van Haaster heeft vanaf het begin van de discussie er geen misverstand over laten bestaan. Aan zijn leden is niet uit te leggen dat zij tot hun 65ste door moeten werken na een werkzaam leven van soms bijna 50 jaar. Linksom of rechtsom zullen zijn mensen eerder moeten kunnen ophouden.

Ook andere bonden hebben zich in soortgelijke woorden uitgelaten. Die beraden zich eveneens op mogelijkheden om in de cao te repareren wat het kabinet onmogelijk dreigt te maken.

Zij staan daarbij overigens wel voor een moeilijk dilemma. De loonkosten zullen door die reparaties zeer fors stijgen. Zo fors zelfs dat dreigt waar kabinet en werkgevers al voor gewaarschuwd hebben: vermindering van werkgelegenheid. Bovendien heeft de politiek al gedreigd het algemeen verbindend verklaren van cao�s die te duur zijn af te schaffen.

Dat nu is dan weer een punt waar werkgevers en -nemers gezamenlijk bang voor zijn. Het betekent immers dat niet-maatschappelijk georganiseerden zich niet aan de cao behoeven te houden. Daarmee besparen die werkgevers een hoop extra cao-kosten, hetgeen door georganiseerden als oneerlijke concurrentie zal worden ervaren.

Daardoor dreigen dan weer problemen te ontstaan voor brancheorganisaties. Ondernemers zullen gaan uitrekenen wat het lidmaatschap voor hen oplevert. Is dat onvoldoende om de toenemende concurrentie van ongeorganiseerden het hoofd te bieden, dan zullen ongetwijfeld een behoorlijk aantal de organisaties vaarwel zeggen.

Dat is niet alleen slecht voor de organisaties zelf, maar meer nog voor de branche als geheel. De voeding van allerlei cao-fondsen wordt geringer, waardoor die minder kunnen uitgeven aan algemene bouwdoeleinden zoals opleidingen.

Op de langere termijn kan dit weer grote effecten hebben op zaken als veiligheid en gezondheid op de bouwplaats en vakmanschap. Ook dat is een onderdeel van het dilemma van de bonden. Aan de andere kant echter staat het belang van de werknemers. De bonden zelf voorspellen bij verhogingen van de feitelijke pensioenleeftijd naar 65 een extra instroom in de wao van de ouder wordende bouwvakker. En daar zal minister De Geus ook niet blij van worden.

Reageer op dit artikel