nieuws

Bouw in Vlaanderen leeft op door appartementen en renovatie

bouwbreed

brussel – De bouw in Vlaanderen herleeft. In de eerste twee maanden van dit jaar is, vergeleken met dezelfde periode in 2003, het aantal vergunningen voor de bouw van nieuwe woningen en appartementen gestegen met 5,4 procent en voor kantoor-, industrie- en handelsgebouwen zelfs met 9,3 procent.

Als de opleving aanhoudt, zal het aantal vergunningen voor nieuwe woningen en appartementen dit jaar op 15.213 uitkomen tegenover 13.893 in 2002 en 14.859 in 2003, zo verwacht de Vlaamse aannemersorganisatie VCB (Vlaamse Confederatie Bouw). Volgens de VCB profiteert de bouw in Vlaanderen van de stijging van de economische groei in België gedurende het eerste kwartaal van dit jaar met 0,6 procent. De Vlaamse bouw beleefde de afgelopen twee jaar een absoluuut dieptepunt. Het jaar 2002 was volgens de VCB een echt rampjaar. Nog nooit sinds de bouwcrisis van midden jaren tachtig lag het aantal vergunningen voor de bouw van nieuwe woningen zo laag als twee jaar geleden. In 2003 begon het aantal vergunningen weer te stijgen.

“Een belangrijke factor in dit verband is ongetwijfeld het voornemen van de Vlaamse regering om nog tijdens haar huidige regeerperiode, die na de regionale verkiezingen van juni eindigt, de bouw van 15.000 sociale woningen te realiseren”, meent de VCB. De uitvoering van dit sociale woningenplan zit momenteel op kruissnelheid.

Bijna 10.000 woningen zijn al onder dak, de overige 5000 bevinden zich in de ontwerp-, vergunningen- of aanbestedingfase. Volgens de VCB zal de realisatie van deze 5000 sociale woningen de komende anderhalf tot twee jaar de bouwactiviteit blijven stimuleren. Critici van het bouwbeleid van de Vlaamse regering wijzen er intussen op dat deze bij het begin van de regeerperiode vier jaar geleden had beloofd dat die 15.000 sociale woningen af moesten zijn als die regeerperiode voorbij zou zijn. Bovendien rijst de vraag waarom het dan toch zo slecht is gegaan met de bouw in Vlaanderen als de laatste jaren toch 10.000 sociale woningen konden worden gebouwd.

In de lift 

Toch is de crisis in de bouw in Vlaanderen de laatste jaren wel voorbijgegaan aan de bouw van appartementen en de woningrenovatie. In beide deelsectoren van de bouw nam het aantal vergunningen de afgelopen vijf jaar alsmaar toe. Zo is het aantal vergunningen voor de bouw van appartemenswoningen gestegen van 10.296 in 1998 tot 16.412 in 2003; een stijging met 6 procent. Op basis van de cijfers over de eerste twee maanden van dit jaar verwacht de VCB voor 2004 zelfs 17.775 nieuwe vegunningen voor appartementen, die dus duidelijk in de lift zitten.

Het aantal vergunningen voor woningrenovaties steeg van 15.523 in 1998 tot 20.919 in 2003. Dat is een stijging met 35 procent. Voor 2004 zou het aantal vergunningen voor woningrenovatie naar 21.500 kunnen stijgen en dat is volgens de VCB een absoluut record voor Vlaanderen.

Dat de appartementsbouw en woningrenovatie in Vlaanderen zulke hoge toppen scheren, is een gevolg van het Ruimtelijk Structuurplan voor Vlaanderen (RSV) dat paal er perk stelt aan de woningbouw in het buitengebied. Het RSV heeft onder meer de prijzen voor bouwgronden de hoogte in gejaagd. De renovatie van woningen werd extra gestimuleerd de verlaging van de registratierechten van 12 naar 10 procent. Volgens de VCB leidt deze verlaging tot meer verkopen van woningen, terwijl uit een enquête blijkt dat de aankoop van een bestaande woning al snel tot de renovatie van deze woning leidt.

Vooral de markt van de niet-woongebouwen kende de afgelopen jaren een desastreus verloop, zegt de VCB. In 2003 werden bouwvergunningen toegekend voor een totaal volume van 22,6 miljoen m3. In 2001 was dat nog 37,7 miljoen m3. Voor dit jaar zou het volume kunnen stijgen naar 24,7 miljoen m3, een stijging van 9,3 procent. De VCB verwacht dat de opleving zich zal doorzetten. Maar volgens de aannemersorganisatie zal voor de niet-woningbouw veel afhangen van de particuliere sector.

Van de Vlaamse regering valt er weinig te verwachten voor dit marktsegment. Zowel voor de scholenbouw als voor de bouw van ziekenhuizen en rustoorden, werden ondanks de snel stijgende vergrijzing van de bevolking de overheidsuitgaven met 100 miljoen euro verlaagd door de paars-groene Vlaamse regering.

Ook voor waterzuivering geeft de Vlaamse regering alsmaar minder subsidies aan de gemeenten. De gemeenten op hun beurt geven dan weer minder geld uit dan in voorgaande jaren voor de wegenbouw en het wegenonderhoud.

Reageer op dit artikel