nieuws

Belvedere vergt meer aandacht

bouwbreed Premium

den haag – Het beschikbare subsidiegeld voor het behoud van cultuurhistorie bij de ruimtelijke inrichting van Nederland is onvoldoende benut. Het kabinet gaat daarom dit jaar vier subsidierondes voor Belvedere uitschrijven.

Staatssecretaris Van der Laan (cultuur) kondigt de verdubbeling van de rondes aan bij de evaluatie van Belvedere. Zij heeft die mede namens de ministers van VROM, Verkeer en Landbouw aan de Tweede Kamer gestuurd. Het project is in 1999 in het leven geroepen om de aandacht voor cultuurhistorie in het ruimtelijk beleid te vergroten.

Uit de evaluatie blijkt dat de beschikbare gelden niet allemaal worden benut. Ondanks groeiende bekendheid, kan Belvedere nog wel wat reclame gebruiken. “Belvedere is nog onvoldoende doorgedrongen tot de haarvaten van het werkveld”, aldus de onderzoekers van Royal Haskoning die de evaluatie hebben gemaakt.

Zij adviseren dan ook ambassadeurs in te stellen. Deze “Belvedere-minded” mensen, bijvoorbeeld projectontwikkelaars, kunnen hun collega�s motiveren ook een project in te dienen. Het stimuleringsbudget Belvedere bedraagt tussen 2004 en 2010 ongeveer 46 miljoen euro.

Bovendien zou de aandacht voor cultuurhistorie een automatisme moeten zijn bij de gehele ruimtelijke inrichting. Het behoud past immers vaak bij inrichtingsproblemen, zoals oplossingen voor waterberging, of stedelijke herstructurering. In de Nota Ruimte is daarom opgenomen “dat het Rijk gaat stimuleren dat er bij de ruimtelijke inrichting meer gebruikgemaakt wordt van de inbreng van ontwerpende disciplines die cultuurhistorie gebruiken als inspiratiebron”.

Ambassadeurs

Een koppeling met andere budgetten, bijvoorbeeld het Investeringsbudget Landelijk Gebied is nog in onderzoek. Bovendien kan het project nog ambassadeurs gebruiken om de bekendheid te vergroten. Deze ambassadeurs van zowel marktpartijen als provincies, gemeenten, stichtingen en verenigingen kunnen ervaringen uitwisselen, samenwerken en concrete initiatieven ontwikkelen.

In de Nota Ruimte zijn de Belvedere-projecten overgenomen als nationale landschappen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie, een 85 kilometerslange historisch verdedigingswerk van Muiden tot de Brabantse Biesbosch is daar een voorbeeld van. In maart is voor dit project een Liniecommissie ingesteld. Die moet toezien op het behoud van het werk, tijdens de ontwikkeling tot open landschap.

Reageer op dit artikel