nieuws

Aanleg Maaskaden jaren vertraagd

bouwbreed Premium

den haag – De Maaskaden zullen op zijn vroegst in 2007 of 2008 klaar zijn in plaats van 2005 zoals beloofd. Staatssecretaris Schultz (water) weigert te bouwen zolang waterschappen en provincie dwarsliggen over verdeling van de kosten. Een werkgroep moet nu uitkomst brengen. Zij heeft bijna 2 miljard euro beschikbaar om de Maas en de Rijn veiliger te maken.

De staatssecretaris wil binnenkort beginnen met de uitvoering van enkele concrete projecten. Ze zegde gisteren tijdens een algemeen overleg met de Tweede Kamer toe haast te maken met het terpenplan in de Overdiepse Ponden in Brabant. Achttien boeren hebben een initiatief ingediend om in het gebied te blijven wonen en werken ondanks de drastische maatregelen om meer ruimte voor de rivier te scheppen. Een vergelijkbaar plan voor de Noordwaard kreeg geen meerderheid in het parlement en krijgt voorlopig geen voorrang. Op langere termijn worden de omleggingen van de rivier in Kampen, Deventer en Zutphen mogelijk gecombineerd met nieuwbouw.

Schultz heeft een budget van 1987 miljoen euro beschikbaar voor �Ruimte voor de rivier�. Voor nieuwe maatregelen is nog 1870 miljoen euro over. Daarbij wordt gedacht aan verlaging van uiterwaarden, aanleg van nevengeulen, dijkverhogingen en zomerbedverruiming. Doel is het rivierengebied uiterlijk 2015 veiliger te maken, zodat de Rijn 16.000 kubieke mater per seconde en de Maas 3800 kubieke meter per seconde kan verwerken.

De aanleg van de Maaskaden is echter zwaar vertraagd en zal binnenkort apart in het parlement op de agenda komen. PvdA-kamerlid Boelhouwer waarschuwde Schultz haast te maken om haar de blamage van een nieuwe overstroming te besparen. “Dan kunt u op laarsjes gaan uitleggen dat de bestuurders het niet eens konden worden.” Inmiddels sleept het conflict over de kostenverdeling van beheer en onderhoud al vier jaar, maar zal een onafhankelijke commissie met een advies komen.

De staatssecretaris houdt in elk geval vast aan de bouwstop in rivierbedden. Haar ambtenaren weigeren zestig bouwvergunningen per jaar in de stroomgebieden. De provincie Limburg wil eigenlijk wel af van het bouwverbod. Schultz wil echter geen soepele uitvoering van de regeling en in ieder geval de evaluatie in 2005 afwachten.

Reageer op dit artikel