nieuws

Aanleg deel Betuwelijn veiliggesteld

bouwbreed

Volgens de buurtvereniging Leefbaar Reeth zal het emplacement namelijk 24 uur per dag onaanvaardbare geluid-, licht- en stofoverlast en verkeersproblemen veroorzaken.

den haag – De Raad van State heeft de meeste bezwaren van omwonenden tegen het werkemplacement van ProRail in Elst/Valburg afgewezen.

De Raad van State stelt de buurtvereniging slechts op één punt in het gelijk. Het rechtscollege is eveneens van mening dat de voorgeschreven lichtsterkte van de circa honderd lichtmasten de toegestane norm overschrijdt. De Raad van State zal de vergunning echter niet vernietigen, omdat de voorschriften makkelijk kunnen worden aangepast.

Reageer op dit artikel