nieuws

Winter te zacht voor proef ijshechting

bouwbreed

overveen – De winter is niet streng genoeg geweest om resultaten op te leveren bij een proef voor de hechting van ijs aan coatings. Verf waar ijs slecht aan hecht zou de handmatige ijsbestrijding bij civiele constructies in het water, zoals als sluizen en stuwen, kunnen voorkomen.

IJsafzetting op civiele constructies in het water is volgens C.J. van Baarle van het Centraal Steunpunt IJsbestrijding van Rijkswaterstaat een probleem, uiteraard alleen in strenge winters. Het ijs hecht dan aan het beton en het staal van sluizen en stuwen. Het belet bijvoorbeeld dat puntdeuren van sluizen goed dicht kunnen. Het ijs hecht ook aan hefdeuren die daardoor te zwaar kunnen worden om op te hijsen. Het zelfde geldt voor stuwen. De huidige wijze van verwijderen gaat met de hand door het af te steken met een hamerboor. Dat is echter arbeidsintensief en kostbaar. Bovendien is het arbo-onvriendelijk en soms ook risicovol. Om na te gaan of bepaalde coatings bestaan waar ijs minder goed aan hecht, laat het steunpunt onderzoek doen bij het Centrum voor Onderzoek en Technisch Advies (COT) in Overveen.

Het COT heeft na een literatuuronderzoek naar coatings met een zo gering mogelijke ijsaanhechting en meetmethoden in het laboratorium een ijshechtingsmachine gebouwd. Extra onderzoek naar meetmethoden was noodzakelijk omdat de traditionele testmethoden voor het bepalen van de hechting op coatings niet werken bij een temperatuur die lager is dan -10 graden Celsius.

Testpanelen

Met het ontwikkelde apparaat zijn proeven uitgevoerd op vele bestaande verfsystemen die geschikt zijn voor toepassing op waterwerken. De coatings met de laagste ijsaanhechting worden in overleg met Rijkswaterstaat in de praktijk beproefd. Deze voldoen ook aan een aantal andere eisen op het gebied van immersie, corrosie, krassen, stoten en applicatie.

Testpanelen met deze producten zijn voor afgelopen winter op proefvakken in een sluis in het IJsselmeer aangebracht. De helft van het paneel hangt in het water. Van Baarle beaamt dat het deze winter voor deze proef te weinig heeft gevroren. Maar de proef duurt nog een winter. Na komende winter wordt wel resultaat verwacht.

Van Baarle laat weten dat in Amerika al coatings worden gebruikt met lage ijshechting. Toch blijft het volgens hem nodig hier ook onderzoek te doen. Dat komt omdat de informatie over die onderzoeken niet volledig vrij wordt gegeven door de instantie die de opdracht tot het onderzoek heeft gegeven. Het Directorate of Civil Works, de Amerikaanse Rijkswaterstaat, is namelijk onderdeel van het leger (US Army Corps of Engineers). Verder is internationaal nog wel iets bekend over hechting van ijs op verven op ijsbrekers en op constructies in de offshore. Voor de ijshechting in Nederland is het wachten op de resultaten van de praktijkproef. Naar verwachting zullen die begin volgend voorjaar bekend zijn.

Reageer op dit artikel