nieuws

Vlaardingen mag huizen bouwen in havengebied

bouwbreed Premium

vlaardingen – De gemeente Vlaardingen mag woningen bouwen in het project Rivierzone. Staatssecretaris Van Geel (VROM) geeft de gemeente toestemming af te wijken van de geluidsnormen.

Van Geel is tot dit besluit gekomen, nadat Vlaardingen een beroep had gedaan op de Experimentenwet Stad en Milieu. Deze wet is bedoeld om onder strikte voorwaarden woningbouw mogelijk te maken op locaties waar dat anders onmogelijk zou zijn vanwege de geluidsnormen.

De norm voor industrielawaai mag in Rivierzone nu met maximaal 5 dB(A) worden overschreden. De gemeente Vlaardingen moet dit echter wel compenseren door de nieuwe woningen extra te isoleren, zodat burenlawaai wordt voorkomen.

Rivierzone betreft de herstructurering van het gebied rond de Oude Haven van Vlaardingen, aan de Nieuwe Maas, met tussen de 360 en 400 nieuwe woningen en vernieuwde bedrijventerrein. Het beroep op de Experimentenwet was nodig om de bouw van flatgebouwen in het westelijke deel van het havengebied mogelijk te maken. Aan de overkant van de Nieuwe Maas begint namelijk het Botlekgebied van de Rotterdamse haven, waardoor voor de flats de geluidsnorm voor industrielawaai zou worden overschreden.

Laatste

Vlaardingen is de derde en laatste gemeente die gebruik heeft gemaakt van de Experimentenwet Stad en Milieu, die per 1 januari 2004 is beëindigd. Het verzoek werd al voor die datum ingediend. Eerder al kregen Den Haag en Arnhem van het ministerie van VROM toestemming de wet toe te passen.

Op verzoek van de Tweede Kamer werkt het kabinet wel aan een vervolg op de Experimentenwet Stad en Milieu. Deze interimwet stad en milieubenadering ligt momenteel voor advies bij de Raad van State.

Reageer op dit artikel