nieuws

Verval 14.000 banen in tijdvak van twee jaar

bouwbreed

amsterdam – De bouw is in twee jaar tijd 14.000 banen kwijtgeraakt. Dat blijkt uit een analyse van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.

Eind maart lag de totale werkgelegenheid in de bouwnijverheid bijna 7 procent lager dan dezelfde maand twee jaar geleden. Bij het uitvoerend technisch en administratief personeel bleef het verval beperkt tot bijna anderhalf procent. Het bouwplaatspersoneel echter leverde ruim 8,5 procent van zijn banen in. In 24 maanden tijd verdubbelde de werkloosheid in de bouwbranche.

Het EIB constateert dat het aantal vacatures in de onderzochte periode zeer snel is gedaald. Eind maart 2004 bedroeg het aantal open arbeidsplaatsen werd waarvoor geworven nog maar een vijfde van twee jaar voordien. Voor het bouwplaatspersoneel is zelfs nog maar een tiende van de banen te vinden.

In maart 2002 stonden tegenover elke werkloze ruim twee vacatures. Die luxe is volstrekt voorbij. Wie nu de arbeidsmarkt op wil, ontmoet bij elke vacature vier werklozen. Het EIB denkt dat op grond van de ontwikkeling van de vacatures geen snelle omslag te verwachten is in de dalende trend van de werkgelegenheid.

De Amsterdamse economen stellen vast dat het arbeidspotentieel (de optelsom van werknemers en werklozen) nog niet veel verschilt ten aanzien van 2002.

Reageer op dit artikel