nieuws

Vereniging Deltametropool blij met nota

bouwbreed

delft – Het kabinet maakt in de Nota ruimte tot vreugde van de Vereniging Deltametropool een harde keuze voor Schiphol. “Eindelijk is er duidelijkheid: Schiphol moet kunnen groeien”, zegt prof.ir. D. Frieling van de Vereniging.

De Vereniging Deltametropool, die zich tot doel heeft gesteld om de Randstad inclusief Almere als economische eenheid op de wereldkaart te zetten, vindt de Nota ruimte bij monde van agent Frieling “een uitstekende nota”. Frieling, emeritus-hoogleraar stedenbouwkundig ontwerpen van stad en regio, meent dat het kabinet Schiphol terecht als mainport neerzet. “Je kunt Schiphol beschouwen als Holland CS, het centrale punt. Vroeger waren de metropolen langs spoorlijnen gesitueerd, nu zijn het de vliegvelden.”

Goedkeuring

Dat het kabinet de decentralisatie naar de provincies doorzet, vindt ook goedkeuring in de ogen van Frieling. “Je zag het bij de Vijfde nota ruimtelijke ordening van Pronk al enigszins gebeuren. Balkenende II zegt nu: wij doen de hoofdinfrastructuur, de Ecologische Hoofdstructuur, het water, de HSL et cetera, en voor de rest wordt gezegd: laat de provincies het maar uitzoeken. Ik ben daar een enorm voorstander van. Jarenlang hebben de provincies gezeurd dat ze meer zeggenschap willen. En nu moeten ze zelfstandig beslissingen nemen. Bij sommigen bespeur je dan ineens twijfels, dan willen ze de moeilijke beslissingen bij het Rijk neerleggen.”

Een goed voorbeeld in dit verband vindt Frieling de aanpak van de A4 Midden-Delfland. Het Rijk geeft een bedrag voor de aanleg van het asfalt en alles wat de regio meer wil, moeten ze zelf regelen. Dat de provincie Zuid-Holland met als initiatiefnemer gedeputeerde M. Norder daarna zelf met een totaalplan op de proppen kwam, is volgens Frieling het toppunt van decentralisatie. “De provincies zeggen nu ook dat ze meer geld willen hebben van het Rijk. Maar dat kunnen ze ook zelf genereren.”

Een manier om dat te doen, is de publiek-private samenwerking (pps). Frieling heeft daar echter zijn twijfels over. “Pps wordt nu te veel als incidenteel, pragmatisch beschouwd. Telkens wil men opnieuw het wiel uitvinden. Er is voortdurend onzekerheid over wat nu de wederzijdse rechten en plichten zijn van overheden en marktpartijen. Ik ben er voorstander van om een �Wet op de pps� te maken, waarin de verschillende typen contracten kunnen worden vastgelegd. Het biedt een juridische basis en zekerheid voor de marktpartijen.”

De Nota ruimte krijgt van de Vereniging Deltametropool ook een pluim voor het duidelijk positioneren van de greenports, voor de belangrijkste land- en tuinbouwgebieden.

Reageer op dit artikel