nieuws

Uitsparingen verluchtigen daktrims

bouwbreed

Als je ter afwerking van een dakrand een mooie aluminium daktrim aanbrengt, is het niet de bedoeling dat omhoogkijkende voorbijgangers zich storen aan de noodzakelijke ventilatiespleet.

AANHEF_SUB:octrooi

nummer: 1022217

houder: beheerderij S-kwadraat, Veghel

uitvinder: M. van Esch

Een daktrim, een metalen profiel ter afwerking van de rand van een plat dak, heeft gewoonlijk een dakstrook die op het dak rust, en een muurstrook met een afsluitstrook die tegen de muur steunt. Voor de juiste positionering zit aan de onderkant van de dakstrook een zogeheten aanslagstrook: als de dakstrook op het dak ligt, met de aanslagstrook achter de bovenkant van de muur of het boeiboord geklemd, steunt de afsluitstrook tegen de buitenmuur of het boeiboord en kan de daktrim worden vastgezet.

In zijn octrooiaanvrage voor een verbeterde daktrim signaleert M. van Esch enkele problemen bij het toepassen van de bestaande daktrims. Zo wijst hij erop dat de afsluitstrook een goede ventilatie verhindert van de benauwde ruimte tussen daktrim en boeiboord, en “daarom wordt in de praktijk de daktrim zodanig gepositioneerd dat de aanslagstrook op afstand van het boeiboord is gelegen”. Hierdoor steunt de afsluitstrook niet meer tegen het boeiboord, en ontstaat een smalle ventilatiespleet. Maar dat geeft volgens de uitvinder nieuwe problemen, want “personen die vanaf de grond naar boven kijken zien de luchtspleet als een donkere kier en ervaren deze aanblik als lelijk. Bovendien is de montage van de daktrim lastig omdat er voor de positionering geen gebruik kan worden gemaakt van de aanslagstrook”.  

Die laatste opmerking wijst inderdaad op een probleem, maar dat zou natuurlijk ook simpel kunnen worden opgelost met een iets andere hoek tussen muur-  en afsluitstrook. Van Esch wijst ten overvloede op een derde probleem,  want “de luchtspleet vormt een doorgang voor bijvoorbeeld klimop die langs de muur omhooggroeit”. Wat in feite een oplossing zou zijn van het eerstgenoemde probleem.

De telefonisch onbereikbare Van Esch van Beheerderij S-kwadraat ziet de oplossing in een daktrim waarvan de afsluitstrook is voorzien van uitsparingen. Bij de octrooitekst zitten twee tekeningen met voorbeelden: een regelmatige rij uitsparingen aan de rand van de afsluitstrook, of een rij ronde gaten mooi in het midden.  Maar de octrooitekst benadrukt dat er natuurlijk veel meer mogelijkheden zijn: het mogen bijvoorbeeld ook vierkante of rechthoekige uitsparingen zijn, of een combinatie van onderling afwijkend gevormde uitsparingen. En ook de afstanden tussen de openingen mogen variëren.

Het blijft onduidelijk of het allemaal zo nieuw is, want het bij het octrooi ontbreekt het verslag van een nieuwheidsonderzoek. En of gaten mooier zijn dan een sobere kier is nog maar de vraag. Verbazingwekkend is verder de suggestie van de uitvinder dat de aanslagstrook niet essentieel is en wat hem betreft ook achterwege kan blijven. En tot slot blijft het probleem van die binnengroeiende klimop gewoon onopgelost.

Reageer op dit artikel