nieuws

Toch geluidsmetingen naar AWACS in Zuid-Limburg

bouwbreed

Er komt toch een onderzoek in Zuid-Limburg naar eventuele geluidsoverlast van overvliegende AWACS.

Deze vliegtuigen zijn gestationeerd op de NAVO-basis in het Duitse
Geilenkirchen, net over de grens. Minister Dekker (VROM) doet deze toezegging
aan de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw zag in eerste instantie af van nader geluidsonderzoek, omdat
er volgens haar al een goed beeld bestaat van de geluidsbelasting in
Zuid-Limburg. Het afzagen van bomen in de gemeente Onderbanken voor de
landingsbaan van de AWACS, waarmee feitelijk de discussie over geluidsoverlast
begon, brengt geen merkbaar verschil in de geluidsbelasting met zich mee, zo
meldt ze, zich baserend op eerder onderzoek.

Dekker deelt echter de behoefte van de Kamer aan concrete meetgegevens. “Ik
begrijp goed dat het in het algemeen in de beleving van mensen verschil uitmaakt
of de geluidsbelasting wordt berekend of gemeten”, aldus de minister. In overleg
met de gemeenten Onderbanken en Brunssum worden twee meetpunten ingericht,
waarschijnlijk in Schinveld en Brunssum.

Reageer op dit artikel