nieuws

Tjeenk Willink: Enquête moet uit incidentensfeer komen

bouwbreed Premium

den haag – Het moet afgelopen zijn met de incidentenpolitiek in de Tweede Kamer. De volksvertegenwoordiging moet zich bezinnen op de werkelijke taak als controlerend orgaan.

Het middel parlementaire enquête kan daarbij helpen, maar is nu vaak een aanleiding om er meer regels en instituten bij te krijgen.

Deze kritiek uitte vice-president H. Tjeenk Willink van de Raad van State bij de presentatie van het jaarverslag. Hij verbaast zich erover dat bij de enquête naar de bouwfraude weinig terug te vinden is over het onderzoek naar de oorzaak van de prijsafspraken. “Een enquête moet ook meer uit de incidentensfeer komen. Het parlement zou zelf de uitkomsten van het onderzoek moeten analyseren”, aldus de vice-president. Hij heeft zelf in 1989 verschillende parlementaire enquêtes tegen het licht gehouden en daarin patronen ontdekt. Daar zouden kamerleden zelf lering uit moeten trekken over hun functioneren. Nu rennen zij te vaak van incident naar incident, vindt hij.

Tussenlaag

Hij maakt zich zorgen over de grote tussenlaag die is ontstaan tussen politiek en burger. Het parlement heeft deze zelf ingesteld. “Bijvoorbeeld als uit een parlementaire enquête blijkt dat de politieke controle niet goed is, wordt nu een nieuwe laag toegevoegd”. Hij ziet liever meer aandacht voor burgers, omdat die weten wat er in de maatschappij leeft. De politiek moet tevens de opgestapelde tussenlaag uitdunnen. Die staat nu volgens hem te veel tussen de burger en politici wat beide partijen geen goed doet. “Het is niet gemakkelijk, maar wel de enige weg om een eind te maken aan de bureaucratie”.

Tjeenk Willink heeft ook naar het functioneren van zijn Raad van State gekeken.

Daarbij scheiden in de toekomst de wegen van de staatsraden die zich bezighouden met advisering op wetsvoorstellen en met bestuursrechtspraak om onafhankelijkheid te waarborgen. Bovendien wil de vice-voorzitter ook niet-juristen aantrekken. “Bijvoorbeeld voor infrastructuur, dat is technisch zo ingewikkeld dat je daar specialisten voor nodig hebt”, aldus Tjeenk Willink.

Reageer op dit artikel