nieuws

Tijdig anticiperen leidt in Alphen tot succes

bouwbreed

alphen aan den rijn – De gemeente Alphen aan den Rijn gaat bij de totstandkoming van het nieuwe stadshart voortvarend te werk. Een structurele aanpak, een grote slagvaardigheid en een sterke politieke binding kenmerken de Alphense aanpak. Tijdig anticiperen is de sleutel tot succes, meent coördinerend wethouder Stadshart Groen in t Wout.

De vernieuwingen in Alphen aan den Rijn blijven niet onopgemerkt. “Met enige regelmaat stoppen voor ons stadhuis toeristen om een foto te nemen” aldus coördinerend wethouder Groen in �t Wout vanuit het spraakmakende onderkomen. “Tegen de nieuwbouw is destijds geen enkel bezwaar ingediend” memoreert hij met enige trots. Het getuigt van de zorgvuldigheid die de gemeente bij het nieuwe stadshart betracht. Het door Erick van Egeraat ontworpen complex is een van de publiekstrekkers van het Masterplan dat meer samenhang tussen de beide oevers van de Oude Rijn moet brengen. Door onder andere de bouw van een nieuw theater/bioscoopcomplex aan de rivierzijde moet het centrum aan aantrekkingskracht winnen.

Ruim vier jaar geleden werd begonnen met het eerste project. Momenteel zijn alle tien geplande projecten op de westoever klaar of in uitvoering. Volgens planning moet het nieuwe stadshart in 2010 een feit zijn.

De eerste tastbare resultaten en de werkwijze in Alphen oogsten veel waardering. Het plan werd begin dit jaar vanwege de structurele aanpak en hoge kwaliteit nog onderscheiden met de prijs voor stedelijke vernieuwing van de provincie Zuid-Holland.

Veiligheid

Groen in �t Wout noemt “tijdig anticiperen” de sleutel tot succes. “Voorjaar 2005 vindt de oplevering plaats van het winkelhartcentrum, maar we zijn nu al bezig met de voorbereiding van de officiële opening.”

De gemeente lijkt niets aan het toeval over te laten. “Het hele masterplan hebben we laten toetsen op alle veiligheidsaspecten.” De bereikbaarheid van het oude centrum is vanaf het begin een van de belangrijkste punten van aandacht geweest. “We hebben zelfs een bereikbaarheidsplan voor de uitvoering, wat bij het bestek is gevoegd. Alle bouwtransporten worden gecoördineerd en op afroep naar de bouwlocatie gedirigeerd om opstoppingen te voorkomen. Goede communicatie naar bedrijven, organisaties en burgers is essentieel bij zo�n langdurig proces.”

Om de architectonische kwaliteit en de kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen is een stadsarchitect (Gunnar Daan) aangetrokken. Groen in �t Wout verwijst naar het Openbaar Ruimteplan Hart voor de Kern. “De openbare ruimte raakt iedereen. Vooraf is er nu duidelijkheid over zaken als verkeersstromen, uitstallingsbeleid, terrasbeleid, reclamebeleid, verlichting, straatmeubilair. Op deze manier sturen we op kwaliteit.”

Overigens zegt Groen in �t Wout zich enigszins verkeken te hebben op de investeringskosten die bij de uitvoering van de openbare ruimte komen kijken.

“Naast de uiteindelijke bestrating, heb je ook te maken met de ondergrondse infrastructuur.

Voor het vervangen van de riolering konden we een beroep doen op het rioleringsfonds, een opgebouwde reserve voor de uitvoering van het meerjarig onderhoud.”

De coördinerend wethouder is de verbindende schakel tussen het gemeentebestuur en het gemeentelijk Projectbureau Stadshart dat zorgdraagt voor de uitvoering. “De politieke binding in Alphen is groot. Iedere wethouder heeft minimaal een deelproject. Daardoor zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor het welslagen van het masterplan.”

Dit plan is een gezamenlijke ontwikkeling van de gemeente en MAB dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van 15.000 vierkante meter commerciële ruimte, ruim 600 parkeerplaatsen en 105 woningen.

Volgens Groen in �t Wout zijn alle partijen gebaat bij duidelijkheid. “Een gemeente moet knopen durven doorhakken en in sommige gevallen zelfs beslissingen forceren. In het winkelhart hebben we bijvoorbeeld vastgehouden aan een tweelaagse parkeergarage. Als gemeente hebben we er bewust voor gekozen om tot in het centrum te kunnen parkeren. De parkeergarage onder het winkelhart sluit straks aan op de parkeergarage onder het stadhuis.”

Ontwikkelende rol

Ir. E.C.V. �t Hoen, directeur Projectbureau Stadshart, wijst op het belang van de ontwikkelende rol die de gemeente zelf vervult. “Zowel het stadhuis als theater vervullen een vliegwielfunctie in de stadshartontwikkeling. Door een actief aankoopbeleid kun je als gemeente vertragingen voorkomen. Daarnaast moet je een goed onteigeningsplan achter de hand hebben. De bouwplannen moeten niet te veel afwijken van het bestemmingsplan.”

De slagvaardige werkwijze biedt de mogelijkheid om ook tijdens het vernieuwingsproces in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. �t Hoen: “Niet alleen het bestemmingsplan biedt enige mate van flexibiliteit. Ook tijdens de uitvoering kunnen we nog aanpassingen doorvoeren.”

Energievoorziening

Zo is tijdens het ontwerp van het stadhuis alsnog gekozen voor een vooruitstrevende centrale energievoorziening die uiteindelijk wordt doorgekoppeld naar het nieuwe theater en een aantal units in het nieuwe winkelhart waaronder de vestiging van MediaMarkt. Dat gebeurt ook bij de sprong naar de andere oever. “Voordat we de brug over gaan naar de Lage Zijde vindt een herijking van het masterplan plaats om te zien of de oorspronkelijke ideeën moeten worden aangepast.”

De uitvoering van het plan vergt een kleine 300 miljoen euro. �t Hoen: “Jaarlijks maken we een financiële balans op van de totale grondexploitatie van het stadshart. Per kwartaal verschijnt een voortgangsrapportage met een financiële paragraaf zodat duidelijk is waar de financiële risico�s zitten. De uitvoering van het masterplan komt in Alphen wat betreft de gemeentelijke investeringen tot stand zonder externe financiering. Dat is toch redelijk uniek.”

�De politieke binding in Alphen is groot�

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels