nieuws

Stroken maken slopen ingewikkeld

bouwbreed Premium

son – De sloop van het ROC-gebouw in Eindhoven is niet eenvoudig. Het is een raadsel hoe het zon vijftig jaar geleden kon worden gebouwd zonder het naastgelegen monumentale pand te beschadigen. Nu gaat het bij de sloop om het voorkomen van ontoelaatbare vervormingen.

Het gebouw dat thans wordt gesloopt, betreft een meerlaags gebouw dat geheel is onderkelderd. Het maakt deel uit van het scholencomplex ROC.

De kelder is op staal gefundeerd op poeren die reiken tot 5 meter minus peil. De keldervloer rust op een leemlaag. De poeren staan 2 meter lager op een draagkrachtige laag. Als het gebouw inclusief de fundering is verwijderd, komt op de vrijgekomen ruimte van 2000 vierkante meter een parkeerplaats.

De sloop wordt geregeerd door een direct naast het pand gelegen rijksmonument uit 1940, een voormalige mts. Het monument is op staal gefundeerd op een strokenfundering met een aanlegniveau van 1,55 meter minus peil. Belangrijke eis bij het uitvoeren van de werkzaamheden is uiteraard dat het monument daarvan geen schade ondervindt. Aan de zijde van het te slopen pand die vlak langs het monument loopt bevindt zich een inrit naar de kelder. Dat vergt een speciale aanpak.

Onderzoek

Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden heeft Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau onderzoek gedaan en geadviseerd over het sloopplan. Ing. G. van Hoogenhuizen zegt dat hem nog altijd niet duidelijk is hoe het nieuwe pand destijds aangelegd heeft kunnen worden zonder het monumentale pand ernaast te beschadigen.

Gezien de geringe afstand van nog geen halve meter tussen monument en te slopen pand bleek nu het slopen van de gehele kelder te riskant. Onderzoek van de grond onder de strokenfundering gaf aan de deze niet kon worden geïnjecteerd. In overleg met de opdrachtgever van de sloop, Complan BV advisering en projectmanagement in huisvesting te Eindhoven, is besloten de ongeveer 2 meter brede inrit van de kelder te handhaven.

Het horizontale evenwicht van de inrit na de sloop is na de sloop van de rest van de kelder en het gebouw erop niet verzekerd. Teneinde ontoelaatbare vervorming van het monument te voorkomen zijn vier Leeuwankers voorzien om de inrit op zijn plek te houden.

De ankers, die een schroefbladdiameter hebben van 0,15 meter en een totale lengte van ongeveer 12,5 meter, zijn onder een hoek van 45 graden door de muur van de inrit onder de fundering van het monument de grond in geboord.

Bewegingsvrijheid

Bij het aanbrengen van de Leeuwankers door Gebr. Van Leeuwen Verankeringen uit Harmelen voorzag het plan in beperkte bewegingsvrijheid van de hydraulische boormachine. De rupsen zouden altijd op een plaats boven de funderingspoeren moeten staan.

De ankers zijn inmiddels aangebracht. Helaas is de machine onlangs door het kelderdek gezakt, omdat te ver naar achteren is gereden. Dat is verder voorkomen door sloopbedrijf A. Jansen uit Nuenen op een andere manier te laten slopen.

Het kelderdek is wel gesloopt en de open kelder in een brede baan langs de inrit is volgestort met puin. De boormachine kon toen op een stevige puinbaan terecht. De ankers zijn verder zonder probleem aangebracht.

Als de groutlichamen rond de ankers half april zijn uitgehard, zullen de ankers worden beproefd en afgespannen. De inrit wordt opgevuld met zand en afgedekt met een betonplaat, waarna het resterende deel van de kelder wordt gesloopt en de parkeerplaats kan worden gerealiseerd.

Reageer op dit artikel