nieuws

Stations Apeldoorn en Twello jaar later

bouwbreed

den haag – De bouw van de stations Apeldoorn Osseveld en Twello zal met minimaal een jaar worden uitgesteld. Minister Peijs (verkeer) verleent de regio een jaar ontheffing om de beoogde subsidie niet te laten vervallen. Ze is namelijk niet van plan op te draaien voor de exploitatietekorten van de nieuwe lijn.

De Tweede Kamer debatteerde gisteren over de lijn tussen Zutphen, Apeldoorn en Deventer waarvoor de regio het merendeel van de kosten op zich wil nemen. De lijn verbindt de drie steden met elkaar en ontsluit een aantal nieuwbouwlocaties. Bij Apeldoorn Osseveld zullen naar verwachting 900 mensen dagelijks opstappen en bij Twello zullen dat 800 reizigers zijn.

De discussie spitst zich toe op de exploitatieheffing van 300.000 euro die ProRail daarvoor in rekening wil brengen. Het geld is nodig om de lijn te onderhouden, maar de regio vindt dat bedrag – zeker de eerste tijd – te hoog. Het parlement bepleit een korting voor de eerste jaren, want er is verschil van mening over het minimum aantal benodigde reizigers. De minister zegde nog deze zomer een zogenoemde ingroeiregeling voor startende spoorlijnen toe, omdat er diverse vergelijkbare regionale initiatieven zijn zoals Randstadspoor en de Rijn-Gouwelijn. Zij wil daarvoor een regeling maken die ervan uitgaat dat de lijnen rendabel zijn te exploiteren. Het ministerie wil niet bouwen als van tevoren sprake is van ongedekte tekorten. “Een uitstekend initiatief van de regio, maar daar hoort ook het risico bij en dat hoort niet via een omweg alsnog op het bordje van het Rijk te komen.”

Volgens minister Peijs is een minimum aantal instappers van duizend reizigers per dag nodig om de kosten van een nieuw station te rechtvaardigen. Zij suggereerde dat de regio maar naar een frequente buslijn moet kijken in plaats van twee extra stoptreinen per uur. Het compromis is dat de nieuwbouw met een jaar wordt uitgesteld, zodat extra tijd beschikbaar is om opnieuw te kijken naar een rendabele exploitatie. Intussen draait de NS een proef met een goedkopere manier van rijden tussen Apeldoorn en Zutphen waardoor de kosten mogelijk omlaag kunnen. Uiterlijk 31 december 2006 moet nu duidelijkheid komen over het al dan niet doorgaan van het hoogwaardige ov-project.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels