nieuws

Servatius mag woningproject in Luik gewoon afmaken

bouwbreed

den haag – Servatius mag de 88 woningen die de woningbouwcorporatie in Luik bouwt afmaken. Dat is het resultaat van het overleg dat de sociale huisvester uit Maastricht en het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) vrijdagmiddag hebben gevoerd.

De dwangsom van maximaal 2,6 miljoen euro die het ministerie eerder aan Servatius oplegde, is met het akkoord voorlopig van de baan. Om de meningsverschillen bij te leggen wordt de komende maanden onderzoek verricht naar het buitenlandse bouwproject van de sociale huisvester. Dit onderzoek wordt naar verwachting begin deze zomer afgerond. Mocht uit het rapport blijken dat Servatius met zijn Belgische activiteiten de wet overtreedt, dan moet het vastgoed in Luik direct worden afgestoten. Directeur Verzijlbergh van Servatius is opgelucht. “Op deze manier kunnen we in Luik ons werk gewoon afmaken. Dat scheelt ons een heleboel geld”.

De twistende partijen stonden begin deze week nog bij de rechter. Servatius probeerde daar uitstel te krijgen van de door het ministerie opgelegde boete zodat het project in Luik normaal afgerond zou kunnen worden. Het ministerie van VROM hield vast aan zijn dwangsom en sommeerde Servatius om de werkzaamheden in de Waalse stad direct te stoppen. Volgens de Haagse ambtenaren zijn de bouwplannen van Servatius in strijd met de Nederlandse wetgeving die corporaties verbiedt om in het buitenland actief te zijn.

Servatius baseert zich op Brusselse wetgeving. Deze schrijft voor dat binnen de Europese Unie vrij verkeer van kapitaal mogelijk moet zijn.

Reageer op dit artikel