nieuws

Rijk zet reservering noodoverlopen door

bouwbreed

den haag – Het kabinet reserveert de gebieden Rijnstrangen, Ooijpolder en het oostelijk deel van de Beersche Overlaat in de Nota ruimte als noodoverlopen voor de grote rivieren. Een zeer grote meerderheid in de Tweede Kamer is echter tegen het aanwijzen van dergelijke gebieden, bleek gisteren tijdens een debat over rampenbestrijding bij overstromingen.

Het parlement blokkeert de reservering echter niet en laat zich geruststellen met de gedachte dat pas in 2006 een definitief besluit valt over het wel of niet aanwijzen van noodoverloopgebieden. Staatssecretaris Schultz (water) onderzoekt voor die tijd vier strategieën waarvan de overlopen er slechts één is.

Volgende week wil de ministerraad de Nota ruimte vaststellen en de bewindspersonen zitten in een tijdsklem. Als reservering nu achterwege blijft, zouden in de toekomst weer allerlei extra procedures moeten worden doorlopen. Gisteren bleek het parlement mordicus tegen aanwijzing van de overloopgebieden, maar onmogelijk maken ging de kamerleden een stap te ver. In december heeft de ministerraad de drie overloopgebieden aangewezen, in reactie op het advies van de commissie-Luteijn.

Volgens de staatssecretaris betekent de reservering in de Nota ruimte niet dat er extra planologische beperkingen voor de gebieden gaan gelden. De bestemmingsplannen blijven onverkort van kracht en gemeenten krijgen niet te maken met belemmeringen, want het was toch al niet de bedoeling om daar nieuwe grootschalige woningbouwlocaties of bedrijfsterreinen te plannen.

Kleine uitbreidingen blijven ook in de toekomst mogelijk, verzekert de bewindsvrouw. Wel gaat een bouwstop gelden voor de plekken waar het water het gebied zou moeten instromen bij een gecontroleerde doorbraak.

De bedoeling is om de drie weinig bevolkte gebieden onder water te laten lopen bij dreigende overstromingen om het westen van het land te ontzien. Dat kan volgens de huidige berekeningen niet vaker dan één keer in de 1250 jaar voorkomen.

Structureel

Met de herinrichting van de drie gebieden is 1,25 miljard euro gemoeid. De kosten van een ongecontroleerde overstroming schat het Rijk op tussen de 10 en 100 miljard euro.

De Tweede Kamer vindt dat het nut van de overloopgebieden helemaal niet vaststaat en voelt niets voor aanwijzing van de gebieden. De Kamer vindt dat het Rijk het geld beter kan steken in meer structurele maatregelen zoals dijkverhogingen of verbreding van de stroomgebieden. Schultz belooft daar op te studeren, maar waarschuwt dat de alternatieven zeker niet goedkoper zijn.

Reageer op dit artikel