nieuws

Reconstructiebeleid nekt gemeenten

bouwbreed Premium

oisterwijk – De reconstructieplannen, om intensieve veehouderij en andere natuurbelastende bedrijvigheid bij natuur weg te halen, zadelen sommige gemeenten op met dubbel werk. Dat stelt wethouder L. van den Bosch van Oisterwijk. In zijn gemeente maakte een agrariër die 8000 kalkoenen wil gaan houden daar handig gebruik van door gauw een ongewenste vergunning in de wacht te slepen.

In Oisterwijk was een bestemmingsplan voor een agrarisch gebied aan vernieuwing toe. Het oude plan uit 1979 had een agrarische bestemming en kende daarbij weinig restricties voor boeren om uit te breiden en stallen te bouwen.

Een nieuw bestemmingsplan uit 1998 moest het gebied nog steeds als agrarisch aanmerken, maar nu wel met een bebouwingscontour erin die het bouwen wel aan banden legt. De provincie keurde het bestemmingsplan niet helemaal goed. De aanwezigheid van grutto�s rechtvaardigde volgens Noord-Brabant dat de bestemming �agrarisch met een weidevogelaantekening� zou moeten worden. Huiswerk dus voor de gemeente, ook nog eens bekrachtigd door de Raad van State.

Voorbereidingsbesluit

Maar het reconstructieplan, waarin alles geregeld zou worden, was al in aantocht. Oisterwijk had om die reden geen zin de hele reparatieprocedure voor het bestemmingsplan te doorlopen, met alle hernieuwde bezwaarmakerij van dien. Daarom nam ze alleen het voorbereidingsbesluit daartoe. Daarmee kon de gemeente immers een jaar lang ongewenste vergunningsaanvragen in de wacht zetten en hoefde ze toch geen dubbel werk te doen.

Maar het voorbereidingsbesluit verliep na een jaar, waardoor alsnog het oude bestemmingsplan uit 1979 van kracht werd. De kalkoenhouder kon nu zomaar een vergunning krijgen voor het bouwen van stallen voor achtduizend kalkoenen: niet bepaald de weidevogels die de provincie voor ogen had.

“Dat risico hebben we genomen, en deze ondernemer is aan onze aandacht ontsnapt. We hebben goede gesprekken gehad met de agrariërs hier in de buurt”, benadrukt wethouder Van den Bosch. “We hebben uitgelegd dat het geen enkele zin voor hen had snel even uit te breiden via deze mazen van de wet.”

Van den Bosch stelt dat hij niet de enige gemeentebestuurder is die ervan baalt dat dit euvel niet is afgedekt. “Heel veel gemeenten hebben hiermee te maken. De provincie heeft de bevoegdheid een voorbereidingsbesluit voor twee jaar te nemen, maar dat werkt ook maar van korte duur.”

Volgens Van den Bosch moet er een permanent voorbereidingsbesluit voor dit soort kwesties mogelijk worden. Dat hij misschien beter toch zijn huiswerk had kunnen doen, lijkt hem een flauwe opmerking: de gemeente Oisterwijk heeft voor de provincie al veel voorwerk voor de reconstructie verricht door agrariërs uit kwetsbare gebieden te verplaatsen.

Reageer op dit artikel