nieuws

Raad van State bepaalt toekomst Beekse Bergen

bouwbreed

hilvarenbeek – Of recreatiepark Beekse Bergen bij Hilvarenbeek kan uitbreiden, wordt binnen enkele weken duidelijk. Dan zal de Raad van State zich uitspreken over het beroep van de Brabantse Milieufederatie (BMF) tegen het bestemmingsplan van de gemeente Hilvarenbeek voor de Beekse Bergen.

Het bestemmingsplan is eerder goedgekeurd door de provincie Noord-Brabant. De BMF vindt echter dat de natuur die door de uitbreiding zal sneuvelen onvoldoende wordt gecompenseerd door Libéma, de eigenaar van Beekse Bergen.

Wat de BMF betreft was de gang naar de Raad van State uitgebleven en hadden beide partijen elkaar eerder getroffen om onderling te overleggen. “Wij willen best praten. Het kan verstandig zijn om in een vroegtijdig stadium te overleggen met natuurorganisaties”, aldus T. Cooijmans van de BMF.

De BMF maakte eerder ook al bezwaar tegen de uitbreidingsplannen van de Efteling, eveneens omdat ze vindt dat de aangetaste natuur niet genoeg gecompenseerd wordt. De Raad van State keurde de plannen voor vakantiepark Droomrijk van de Efteling eind vorig jaar af vanwege een procedurefout met het bestemmingsplan. Over de natuurcompensatie heeft de Raad van State zich toen niet meer uitgesproken.

De Efteling en de BMF zijn nu alsnog met elkaar in gesprek over compensatiemaatregelen om te kijken of ze er onderling uitkomen. Volgens Cooijmans gaat het de goede kant op. De Efteling wil alleen kwijt dat er sprake is van �constructief overleg�. Of Libéma diezelfde weg kiest, kan het bedrijf nog niet zeggen. De exploitant van de Beekse Bergen wil eerst de uitspraak van de Raad van State afwachten.

Met attractiepark Land van Ooit overlegde de BMF al in een eerder stadium. De Brabantse Milieufederatie zal zich niet keren tegen de uitbreidingsplannen van dat park, omdat ze met het Land van Ooit afspraken heeft gemaakt over de aanleg van een groenzone en andere investeringen in de natuur.

Reageer op dit artikel