nieuws

Provincies aan de slag met voorbeeldprojecten Voorbeeldprojecten ontwikkelingsplanologie

bouwbreed

den haag – Elke provincie gaat dit jaar minstens één voorbeeldproject voor ontwikkelingsplanologie uitwerken. Dit heeft het kabinet besloten in de Nota ruimte.

In een poging de ontwikkelingsplanologie te stimuleren heeft het Rijk elke provincie uitgenodigd minstens één project aan te dragen (zie kader).

Bij ontwikkelingsplanologie gaat het met name om de praktische uitvoering van plannen, waarbij het accent niet ligt op wat niet mag, maar om wat mogelijk is in een bepaald gebied. Hierdoor moeten de mogelijkheden van een gebied beter worden benut.

De projecten worden integraal aangepakt, in samenspraak met diverse partijen. Behalve provincies zijn dat gemeenten, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en de zogeheten WGR-plusregio�s (verruiming van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarin gemeenten vergaande samenwerking aangaan). Het Rijk staat hierbij met meerdere ministeries aan de zijlijn, en richt zich op het opbouwen en verspreiden van kennis en vaardigheden en het scheppen van goede voorwaarden binnen de wet- en regelgeving. De voorbeeldprojecten worden in 2005 geëvalueerd.

Het Rijk wil tevens de publiek-private samenwerking (pps) stimuleren middels een aantal proefprojecten.

Het doel is om tot een betere prijs-kwaliteitverhouding te komen. Deze pilots zijn Hart van de Heuvelrug (Utrecht), Moerdijkse Hoek, (nieuw bedrijventerrein), Hembrugterrein, (herontwikkeling havengebied) Meerstad (Groningen), Rotterdam Pendrecht (herstructurering) en ontsnippering, oftewel het opheffen van ongepaste functies in een bepaald gebied.

Ook hier volgt een evaluatie in 2005. Het Rijk zet voor deze projecten ook eigen gronden in.

De Zuidlanden (Woningbouw, Leeuwarden)

Blauwe Stad en Meerstad (woningbouw)

Het Hunze-project (plattelandsontwikkeling)

Overijssel:

IJsseldelta Zwolle-Kampen-Zwartewaterland (woningbouw)

Gelderland:

Groei en krimp recreatiebedrijven op de Veluwe

Hart van de Heuvelrug (wonen/werken in groen)

Klavertje 4 (glastuinbouw en ecologie)

Noord-Holland:

Wieringerrandmeer (aanleg randmeer en woningbouw) en

Bloemendalerpolder/KNSF-terrein (woningbouw)

Noord-Brabant:

Ontwikkelingsprogramma West-Brabant

Zeeland: Kust West-Zeeuws-Vlaanderen (landinrichting)

Oost-West as Lelystad-Dronten-Zwolle

(stedelijke ontwikkeling)

Zuid-Holland:

Rijn-Gouwe zone (woningbouw)

Reageer op dit artikel