nieuws

Pleidooi voor behoud Spak

bouwbreed

den haag – In een laatste poging de versnelde afbraak van de afdrachtvermindering lage lonen (Spak) te stoppen, heeft de Stichting van de Arbeid (Star) in een brief aan de Tweede Kamer gepleit voor voorlopig handhaven van de regeling.

Minister Zalm (financiën) heeft aangekondigd deze regeling, bedoeld om de loonkosten van laaggeschoolden op het niveau van het minimumloon of iets daarboven laag te houden, versneld af te schaffen, het liefst al per 1 juli aanstaande.

De sociale partners in de Star vindt het onder de huidige economische omstandigheden onverantwoord de regeling nu af te schaffen. Zij verwachten dat veel laagbetaalden hun baan zullen verliezen, omdat ze dankzij de snel stijgende arbeidskosten te duur worden in relatie tot hun productiviteit. De Star doet dan ook een dringend beroep op de Tweede Kamer het voorstel van Zalm te torpederen.

Reageer op dit artikel