nieuws

Parlement houdt vast aan landelijke stankwet

bouwbreed

den haag – De Tweede Kamer houdt vast aan de invoering van een landelijke stankwet. Volgens de diverse fracties biedt dat de meeste rechtsbescherming voor agrariërs bij oprukkende verstedelijking.

Staatssecretaris Van Geel (milieubeheer), zo bleek gisteren tijdens overleg met de Kamer, ziet meer in een handreiking waarbij gemeenten meer vrijheid hebben om in te spelen op lokale situaties. Dit past volgens hem ook meer bij de “huidige dynamiek en multifunctioneel gebruik van het platteland”, waarbij steeds meer agrarische functies verdwijnen. Om de Kamer tegemoet te komen, wil hij echter binnen vier weken in een notitie duidelijk maken hoe hij de handreiking denkt juridisch zo dicht te timmeren dat de rechtsbescherming voor de boeren is gewaarborgd. “Het gaat mij om de inhoud, niet om de vorm. Misschien dat ik wel tot de conclusie kom dat er toch een wet moet komen”, aldus Van Geel. Volgens de bewindsman past de invoering van een handreiking in het streven van het kabinet om provincies en gemeenten meer zelfstandig te laten regelen.

Volgens CDA-kamerlid G. Koopmans, indiener van de kamerbreed gesteunde motie voor een landelijke stankwet, kan een wet ook met aparte artikelen worden uitgebreid om gemeenten zodoende meer mogelijkheden te geven op specifieke bouwaanvragen op het platteland in te gaan.

Reageer op dit artikel