nieuws

Onbekendheid maakt van ASR een probleem

bouwbreed

den bosch – ASR ofwel de alkali-silicareactie komt in ons land alleen voor bij oudere betonconstructies die met Portlandcement zijn gemaakt. Dat zijn er niet (meer) zoveel. Aangezien ASR betonconstructies ernstig kan beschadigen, is de onbekendheid ermee wellicht het grootste probleem. De jongste uitgave van Betoniek, vakblad voor bouwen met beton, staat geheel in het teken […]

den bosch – ASR ofwel de alkali-silicareactie komt in ons land alleen voor bij oudere betonconstructies die met Portlandcement zijn gemaakt. Dat zijn er niet (meer) zoveel. Aangezien ASR betonconstructies ernstig kan beschadigen, is de onbekendheid ermee wellicht het grootste probleem.

De jongste uitgave van Betoniek, vakblad voor bouwen met beton, staat geheel in het teken van ASR, juist omdat het zo weinig voorkomt. Het schadebeeld is dan bij de meeste vakmensen onbekend. Daar niet tijdig herkennen van ASR tot gevaarlijke situaties kan leiden, wordt in Cur-verband gewerkt aan het opstellen van richtlijnen en procedures voor inspectie en beoordeling van betonconstructies waarin ASR wordt vermoed of is aangetoond.

Ook heeft Rijkswaterstaat – naar Amerikaans voorbeeld – een handboek uitgebracht met referentiefoto�s en instructies op basis waarvan is te bepalen of visuele schadekenmerken mogelijk door ASR worden veroorzaakt. Het handboek is binnen te halen via www.bouwdienst.nl.

Probleem is dat de alkali-silicareactie pas na vele tientallen jaren zichtbaar wordt. In Nederland wordt ASR nu zo�n jaar of tien onderkend als aantastingsmechanisme van beton. Het is in eerste instantie geconstateerd bij zo�n vijftig civiele bouwwerken zoals bruggen en sluizen.

Overeenkomsten bij al deze al wat oudere betonconstructies zijn een vrij hoge watercementfactor, niet altijd optimale verdichting en met name de toepassing van Portlandcement.

Sinds de ontdekking wordt in ons land bij civiele bouwwerken alleen nog Hoogovencement voorgeschreven of een combinatie van cement met poederkoolvliegas.

Reageer op dit artikel