nieuws

Nota ruimte slecht voor investeringsklimaat

bouwbreed

den haag – De NVB heeft stevige kritiek op de Nota ruimte. De norm om 40 procent van de woningbouw in bestaand stedelijk gebied te realiseren, leidt tot bouwen in hogere dichtheden en dus tot de bouw van onverkoopbare appartementen, aldus directeur N. Rietdijk.

“Dat pikt de markt niet op. Ze kunnen die appartementen niet verkopen, omdat de meeste mensen liever een eengezinswoning willen”, aldus Rietdijk. Een nog niet gereed woonwensenonderzoek van de NVB wijst dat vooralsnog ook uit, meldt Rietdijk. “Negentig procent van de potentiële huizenkopers zoekt een eengezinswoning. De overige 10 procent wil een appartement.”

Rietdijk vreest voorts voor een ernstige aantasting en zelfs verdwijnen van de groene ruimte in de steden, waardoor midden- en hogere inkomensgroepen de stad zullen ontvluchten. Positieve punten vindt hij de decentralisatie naar lagere overheden en de aandacht voor de leefbaarheid op het platteland.

De Neprom concentreert bij monde van voorzitter P. Ruigrok de kritiek op het slechter wordende investeringsklimaat. “Beleggers willen langjarig investeren en dat doen ze alleen maar als de waarde van de investeringen vast is. Het kabinet gooit nu alle remmen los, waardoor er geen druk op de woning-, kantoren- en winkelmarkt ontstaat. Investeerders gaan dan liever naar het buitenland om nog een minimaal rendement te behalen”, voorziet Ruigrok.

De Neprom-voorzitter vraagt om meer realisme. “Te gemakkelijk wordt gesteld dat gemeenten en marktpartijen gezamenlijk plannen maken en uitvoeren, maar er wordt niet nagedacht over wat de markt zou kunnen opnemen.”

Het AVBB vindt het “een gemiste kans” dat de Nota ruimte onvoldoende concrete mogelijkheden voor pps bij gebiedsontwikkeling uitwerkt. Het verbond onderscheidt in de nota te weinig impulsen om “de creativiteit en het innovatievermogen van private partijen te stimuleren”. Pluspunten zijn de aangekondigde grote woningbouwlocaties zoals Almere, Bloemendalerpolder, de zone Haarlemmermeer-Leiden en Zuidplaspolder. Het AVBB pleit er wel voor dat het Rijk in dit verband een actieve en financiële rol blijft spelen in de richting van decentrale overheden.

De vereniging van woningcorporaties Aedes roemt de mogelijkheden die gemeenten nu krijgen om voor de eigen bevolkingsaanwas te bouwen. Van de provincies vraagt Aedes een actieve rol bij de afstemming en coördinatie van nieuwbouw tussen gemeenten. Dit betekent meer lokaal maatwerk en versnelling van de bouwproductie.

MKB-Nederland zet vraagtekens bij de uitvoeringsmogelijkheden van de nota en vindt dat de financiële onderbouwing “zeer mager” is. Ook twijfelt de organisatie of lagere overheden daadwerkelijk tot bevordering van de ruimtelijk-economische dynamiek overgaan.

Reageer op dit artikel