nieuws

NMa-onderzoek naar honderden bouwers

bouwbreed

den haag – De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft de handen vol aan nieuw onderzoek naar honderden bouwers. De oproep van het kabinet heeft geleid tot een stortvloed aan materiaal voor de kartelpolitie. Minister Brinkhorst (economische zaken) heeft er bij de autoriteit op aangedrongen de onderzoeken vlot af te ronden en overweegt capaciteitsuitbreiding.

De NMa heeft 65 mensen beschikbaar voor al het onderzoek naar mogelijke bouwfraude. Minister Brinkhorst heeft directeur-generaal Kalbfleisch uitbreiding toegezegd zodra hij aan de bel trekt. Vooralsnog lijkt dat niet nodig. Het eigen NMa-onderzoek is grotendeels in de afrondende fase en heeft in december geleid tot de boetebesluiten van in totaal 101 miljoen euro voor 22 bedrijven.

De oproep van het kabinet om voor 1 mei alle spullen vrijwillig in te leveren, zorgt ervoor dat het team voorlopig op volle sterkte kan blijven. Honderden bedrijven hebben al gehoor gegeven aan de dringende oproep opening van zaken te geven en �schoon schip� te maken. Met “karrenvrachten” is volgens minister Brinkhorst het materiaal bij de NMa binnengebracht. Daarmee heeft de kartelpolitie de beschikking over zeer veel nieuw bewijsmateriaal over prijsafspraken, opzetjes en andere overtredingen van de Mededingingswet.

Het onderzoek richtte zich aanvankelijk vooral op de gww-sector en de afhandeling van wat tips over straatmakers en atletiekbanenmakers. Het nieuwe materiaal verbreedt het onderzoek naar de installatiesector, b & u bouw en bouwrijp maken van Vinex-locaties. Dat heeft consequenties voor alle bedrijven die zelf spullen hebben ingeleverd, maar is ook een risico voor degene die niets inleveren.

De boete van de NMa kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet van een bedrijf. Wie zelf materiaal inlevert, is zo goed als zeker van een fikse boete. De actieve benadering maakt het voor de bouwers mogelijk een beroep te doen op de clementieregeling, maar dat levert in de meeste gevallen een korting van tussen de 10 en 50 procent op.

Authentiek

Het nieuwe onderzoek hoeft veel minder tijd te kosten, want het bewijs wordt op een presenteerblaadje aangeboden. De NMa hoeft namelijk niet meer aan te tonen dat het materiaal authentiek is. Een bedrijf kan dat ook nooit meer als verdediging aanvoeren, want het bewijs is vrijwillig afgestaan.

Wie nu beslist om niets te melden, loopt ook risico. De kans bestaat dat andere schaduwboekhoudingen materiaal bevatten over collega�s. Bij voldoende bewijs volgt een boete zonder de mogelijkheid van strafvermindering. Bovendien is minister Brinkhorst van plan die onwilligheid af te straffen door achteraf �betrapte� bouwers uit te sluiten van overheidsopdrachten.

In de eerste fasen van het NMa-onderzoek kozen bouwers er dertien keer voor om niet mee te werken aan NMa-onderzoek. Dat kwam ze te staan op een boete van 4500 euro. Per 1 mei gaat dat bedrag omhoog naar maximaal 1 procent van de jaaromzet en is daarmee een stuk minder aantrekkelijk als alternatief.

Reageer op dit artikel