nieuws

Nieuwe geschillenregeling vooral gericht op voorkómen

bouwbreed

den haag – Een groot aantal partijen in de bouw heeft een nieuwe geschillenregeling opgesteld. Hiermee is niet alleen vastgelegd hoe partijen geschillen kunnen afwikkelen, het reglement voorziet vooral in het voorkómen ervan. Kernpunt is het vroegtijdig herkennen van geschilpunten.

Het is een goed gebruik in de bouw dat partijen in de bouwovereenkomst vastleggen op welke wijze een eventueel geschil zal worden behandeld. Zo wordt voorkomen dat partijen op het moment dat zij een conflict hebben, eerst nog moeten afspreken hoe ze dit gaan beslechten.

De laatste jaren is in diverse bouwovereenkomsten bij verschillende projecten ervaring opgedaan met een Dispute Review Board (DRB), ook wel Raad van Deskundigen genoemd. Zo�n DRB wordt bij de start van het werk geïnstalleerd en gedurende de realisatie geïnformeerd over de voortgang en eventuele verschillen van inzicht.

Op deze wijze beschikt het project over een eigen geschilbeslechtingsorgaan dat goed op de hoogte is van het project en direct inzetbaar is. Een DRB kan verschillende methoden van conflictoplossing inzetten afhankelijk van de aard van het geschil zoals arbitrage, mediation of een deskundig advies. De nadruk ligt op een (vroeg)tijdige onderkenning van het verschil van inzicht alsmede de inzet van een snelle en efficiënte oplossingsstrategie. Hierdoor kunnen escalatie van problemen en langdurige geschillen erover worden voorkomen.

De administratieve voorwaarden voor geïntegreerde contracten, de UAV-GC, voorziet in de mogelijkheid een DRB in te stellen. Uit deze voorziening en de ervaringen met verschillende DRB�s is de behoefte ontstaan om het functioneren van zo�n DRB te reglementeren.

Modelreglement

Een studiegroep met afgevaardigden van de Instituut voor Bouwrecht, het Nederlands Arbitrage Instituut, het Nederlands Mediation Instituut, de Raad voor Arbitrage voor de Bouw, ACB Conflictmanagement voor het Bedrijfsleven, CROW en de Universiteit van Tilburg heeft de krachten gebundeld en een DRB modelreglement opgesteld.

Commentaren op de conceptversie zijn vorig jaar door de Studiegroep verwerkt en hebben geresulteerd in de definitieve versie. Belangrijke voorwaarden zoals een laagdrempelige toegankelijkheid en het faciliteren van een snelle behandeling, zijn karakteristiek voor het reglement.

Reageer op dit artikel