nieuws

Mkbers terughoudend in bouwfraude

bouwbreed

den haag – De kleine en middelgrote bouwbedrijven hebben nog nauwelijks bouwfraude-stukken overhandigd aan de mededingingsautoriteit NMa. Dat constateert de kartelwaakhond, zon twee weken voor het verstrijken van de inlevertermijn.

Bouwers die vóór 1 mei met schaduwboekhoudingen of ander bewijs van overtreding van de Mededingingswet over de brug komen, lopen niet het risico uitgesloten te worden van overheidsopdrachten. Bovendien komen ze in aanmerking voor strafvermindering van de NMa.

Tot dusver hebben zich slechts “enkele tientallen” aannemers bij de mededingingsautoriteit gemeld, zegt NMa-woordvoerder S. Bierling. “Zeker niet honderden, zoals als wel eens wordt gesuggereerd.”

Minister Brinkhorst (economische zaken) zei onlangs nog dat bij de NMa karrenvrachten aan bewijs is ingeleverd. Bierling: “Maar dat zegt natuurlijk niets over het aantal bedrijven dat zich bij ons heeft gemeld. Eén groot bedrijf kan een hoop materiaal overhandigen.”

Bierling verbloemt niet dat het aantal melders haar tegenvalt. “Bij de lidverenigingen van het AVBB zijn zo�n zesduizend bouwers aangesloten. Die hebben zich in elk geval nog niet allemaal gemeld. Maar goed, ze hebben nog twee weken. Duidelijk moet wel zijn dat die deadline van 1 mei keihard is. Tot dan kan men naar ons toekomen. Daarna komen wij naar hen.”

Grote concerns

Onder de bouwers die wel bouwfraudestukken hebben ingeleverd, zijn vooral de grote concerns. Vanuit het midden- en kleinbedrijf (mkb) blijft het vooralsnog angstig stil, aldus de NMa.

Enigszins verbaasd is de mededingingsautoriteit daar wel over. Eerdere zaken hebben immers duidelijk gemaakt dat ook de kleinere ondernemingen prijsafspraken hebben gemaakt.

Volgens zegsman L. Steijn van brancheorganisatie BouwNed zijn de mkb-bouwers er wel van doordrongen dat ook zij schoon schip moeten maken, willen ze niet op een zwarte lijst belanden. “Wij hebben ze in ieder geval geadviseerd bewijzen van prijsafspraken in te leveren”, zegt Steijn. “De bedrijven zijn uitgebreid geïnformeerd over de procedure die ze daarbij moeten volgen. Maar uiteindelijk is het aan het individuele bedrijf zelf.”

Doodse stilte

In het eerstvolgende nummer van Bouwnieuws, het blad van het AVBB, zegt minister Brinkhorst enigszins teleurgesteld te zijn in de huidig opstelling van de bouwbedrijven.

“Natuurlijk zeggen ze van het verleden af te willen, maar dat doen ze wel vanuit een zeer defensieve opstelling”, constateert Brinkhorst. “Na de parlementaire enquête bouwnijverheid heeft men naar buiten toe te weinig schoon schip gemaakt. Ik heb persoonlijk van een aantal bouwbedrijven vernomen dat ze er flink de bezem hebben doorgehaald. Maar wel in doodse stilte. Men moet met de nieuwe koers krachtiger naar buiten treden.”

De bewindsman waarschuwt de bouw nogmaals om voor 1 mei met belastende informatie over de brug te komen. “Dat is de absolute deadline. Daarna is geen clementie meer. Ik hoop dat bouwbedrijven dat goed in hun oren knopen”, aldus de minister van Economische Zaken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels